Skip to content

Obilježen Dan osoba s duševnim smetnjama

Klinika za psihijatriju KBC-a Zagreb jedina je ustanova u Hrvatskoj koja može osobama s duševnim smetnjama pružiti sve biološke metode liječenja dostupne u svijetu, što uključuje terapiju svjetlom i elektrostimulacijsko liječenje, a od sada i transkranijalnu magnetsku stimulaciju, zahvaljujući nabavci tog uređaja koji je financiran sredstvima iz EU fondova, istaknuto je u petak na obilježavanju Dana osoba s duševnim smetnjama.

“Mi smo druga ustanova u Hrvatskoj koja ima takav uređaj, kupljen je sredstvima EU-ovih fondova i koštao je oko 700.000 kuna. On ima terapeutsko djelovanje jer elektromagnetsko polje stimulira i oporavlja stanice, što može biti dobra nadopuna terapiji lijekovima”, rekla je predstojnica klinike Alma Mihaljević Peleš.

U liječenju psihijatrijskih bolesnika danas se nastoji što više skratiti bolničko liječenje i rad s njima prebaciti u dnevne bolnice. To je slučaj i na Rebru, gdje kroz dnevnu bolnicu godišnje prođe oko 20.000 pacijenata, koji se liječe od jednog do tri mjeseca i prolaze rehabilitaciju kako bi se mogli vratiti u normalni život.

U Klinici za psihijatriju promoviraju i liječenje putem mobilnih timova koje se odvija u bolesnikovu domu, a također se financira iz EU-ovih fondova. U proteklih šest mjeseci u takvu je skrb uključeno pedesetak pacijenata, u mobilnom timu su psihijatar, psiholog, socijalni radnik i medicinskih sestara te bolesnik koji se dobro oporavio.

Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, depresija je danas jedan od glavnih uzroka radne nesposobnosti, a pretpostavlja se da će do 2020. godine biti drugi uzrok obolijevanja stanovništva, odmah iza kardiovaskularnih bolesti.

Trendove potvrđuju i podaci Eurostata koji iz godine u godinu pokazuje porast broja depresivnih bolesnika u Europi, što se tumači posljedicom ubrzanog načina života i stresnih situacija koje zahtijevaju maksimalne napore ljudi.

Konferencija o shizofreniji

Shizofrenija je duševna bolest koja pogađa mlade ljude u dvadesetima i tridesetima godinama života pa je od iznimne važnosti bolest rano prepoznati i što prije započeti s primjenom suvremene, personalizirane, farmakoterapije i psihoterapije, istaknuto je na međunarodnoj konferenciji “Shizofrenija 360”, koja je u povodu današnjeg Dan prava osoba s duševnim smetnjama održava u Psihijatrijskoj bolnici “Sveti Ivan”.

Ravnatelj te ustanove Igor Filipčić ističe kako je važno ukazati na problem preuranjene smrtnosti oboljelih, što je posljedica nepravovremenog prepoznavanja i liječenja uobičajenih kroničnih tjelesnih bolesti kod bolesnika s shizofrenijom, poput kardiovaskularnih bolesti, dijabetesa, karcinoma, te na iznimno izraženu stigmu društva prema toj skupini bolesnika.

“Ranim prepoznavanjem i optimalnim integrativnim liječenjem moguće je ostvariti značajni napredak u oporavku oboljelih. U tu svrhu u psihijatrijskoj bolnici Sveti Ivan koristi se integrativni model liječenja koji se temelji na suvremenoj personaliziranoj farmakoterapiji i psihoterapiji, te programima rane intervencije, edukacije bolesnika i obitelji, kao i programima zdravog življenja”, kaže Filipčić.

Autorica: Tamara Marinković / Hina