Velimir Trnski

Poslije sudjelovanja s 9 slika na Art Carrousel du Louvre prihvačena je moja kanditatura sa crtežem MUZIČKI PORTRAIT za SALON CRTEŽA I AKVARELA u Grand Palais-u 2020 u Parizu. To je največa palača, još od 1900-te g. izgrađena za potrebe stogodišnje tadašnje izložbe u Parizu.
Mi imamo naš Umjetnički Pavilion koji je predstavljao iste te 1900-te Hrvatsku i kasnije pretransportiran u Zagreb.
U Grand Palais-iu sam izlagao do sada dva puta s galerijom Romanet sa po jednom slikom. Morate zamisliti jednu sliku međju njih 2000 ili 3000. I prodala se kupcu iz Tokyja.
Ponosam sam, kaj je je…

SALON DESSIN ET PEINTURE A L’EAU
AU GRAND PALAIS – PARIS

LE GRAND SPECIALISTE MONDIAL DES ŒUVRES SOUS VERRRE

DERNIERE ANNEE AU GRAND PALAIS AVANT FERMETURE POUR TRAVAUX

Cher Artiste Trnski Velimir,

Le Comité vous remercie beaucoup pour l’envoi de votre dossier.

Nous sommes heureux de vous informer que le Jury du Salon a retenu votre candidature pour exposer en 2020. Nous vous demandons de bien vouloir respecter son choix et exposer uniquement l’ œuvre choisie :

“PORTRAIT MUSICAL”, crayon-encre – 2019 car notre Salon vous demande de présenter une œuvre qui soit la plus représentative possible de votre travail dans le choix du thème, qui doit être ambitieux, spectaculaire et fort, digne du Grand Palais.Cordialement,

Daniel GALLAIS
Président

Président d’ART CAPITAL 2020


SALON CRTEŽA I AKVARELA

U VELIKOM PALAČI – PARIZ
VELIKI SVJETSKI SPECIJALIST RADOVA ISPOD STAKLA

POSLJEDNJA GODINA U GRAND PALAISU PRED ZATVARANJEM ZBOG RADOVA OBNOVE

Dragi umjetniče Trnski Velimir,

Odbor vam se zahvaljuje što ste poslali svoj dosje.

Zadovoljstvo nam je obavijestiti Vas da je žiri odabrao vašu prijavu za izlaganje 2020. Molimo Vas da poštujete njegov izbor i da izlažete samo odabrani rad:

“MUZIČKI PORTRAIT”, olovka-tuš – 2019 jer naš Salon traži od vas da predstavite što je moguće reprezentativnije djelo u izboru teme, koja mora biti ambiciozna, spektakularna i snažna, dostojna Grand Palais.

Daniel GALLAIS
Président

Président d’ART CAPITAL 2020.

Festival vatrometa (3) Previous post Vatrometna rapsodija na ovogodišnjem izdanju Festivala vatrometa
Kako je lijepo moci vjerovati - PLAKAT Next post Predstavljanje knjige Antona Tamaruta “Kako je lijepo moći vjerovati”