U organizaciji Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i KB Merkur, u Zagrebu na Šalati, 24. svibnja održan vrlo aktualni poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom INFEKCIJE KRVI: UZROČNICI, PATOGENEZA, DIJAGNOSTIKA I LIJEČENJE

Sepsa je u porastu u većini zemalja diljem svijeta, a tome pridonosi i povećana stopa bolesti koje uzrokuju imunodeficijenciju kao i starenje stanovništva.

Voditeljice tečaja bile su prof. dr. sc. Branka Bedenić i prim. dr. sc. Gordana Cavrić

Sepsa je životno-ugrožavajuća disfunkcija organa uzrokovana disregulacijom odgovora domaćina na infekciju.

Uzročnici sepse ovise o izvoru sepse, a to može biti nepoznati izvor, probavni sustav (abdominalna sepsa), mokraćni sustav (urosepsa), pluća ili infekcija kože ili mekih tkiva. Neke spolno prenosive bolesti kao što su lues ili gonoreja mogu biti praćene bakterijemijom. Milijarna tuberkuloza često dolazi s kliničkom prezentacijom sepse.

Sepsa je u porastu u većini zemalja diljem svijeta, a tome pridonosi i povećana stopa bolesti koje uzrokuju imunodeficijenciju kao i starenje stanovništva.

Sve veća stopa multirezistentnih bakterija u hemokulturama ,uključujući ESBL i karbapenemaza pozitivne Gram-negativne bakterija, predstavlja veliki terapijski izazov kliničarima. Pravodoban odabir adekvante antimikrobne terapije je krucijalan za prognozu infekcije. Infekcije krvi također mogu uzrokovati neke vrste virusa i krvno-tkivni protozoi te gljive. Fungemija je u porastu u imunokompromitiranih bolesnika,posebno nakon transplantacije koštane srži. Razvoj novih metoda za brzu identifikaciju uzročnika i detekciju gena rezistencije na antibiotike je važan korak u smanjivanju mortaliteta bolesnika, posebice kod transplantiranih. Tečaj daje nove spoznaje o uzročnicima, patogenezi, kliničkoj prezentaciji, dijagnostici i terapiji sepse i ostalih infekcija krvi. Predavači su ugledni stručnjaci iz različitih dijelova Hrvatske i inozemstva.

Na tečaju su sudjelovali iječnici specijalisti i specijalizanti kliničke mikrobiologije, infektologije, interne medicine i drugih specijalnosti te medicinske sestre prvostupnici i inženjeri medicinsko-laboratorijske dijagnostike.

Predavanja i predavači

Humani cirkulirajući mikrobiom (Prim. dr. sc. Dijana Varda-.Brkić)

Sepsa-definicija i značenje (Prim. dr. sc. Gordana Cavrić)

Milijarna tuberkuloza (Dr. sc. Ljiljana Žmak)

Mikrobiološka dijagnostika sepse (Prim. dr. sc. Vesna Tripković, profesor VSŠ)

Fungemija: uzročnici i mikrobiološka dijagnostika (Dr. Violeta Rezo-Vranješ)

New molecular methods in diagnostic of septicemia (Dr. sc. Ivan Barišić)

Multirezistentne bakterije uzročnici sepse (Prof. dr. sc. Branka Bedenić

Bakterijski endokarditis i sepsa (Prof. dr. sc. Suzana Bukovski)

Infekcije u bolesnika na dijalizi i nakon transplantacije bubrega (Prof. dr. sc. Nikolina Bašić- Jukić, KBC Zagreb)

Sigurnost krvi i krvnih pripravaka, bakterijska kontaminacija i mjere prevencije (Dr. Ivanka Batarilo)

Uloga bakteriofaga u terapiji sepse (Dr Zoran Herljević)

Epidemiologija, klinička slika, dijagnostika i terapija malarije (Doc. dr. sc. Mario Sviben

Farmakoerapija nozokomijalne sepse (Dr.sc. Luka Bielen)

Sepsa u hitnoj službi (Izv. prof. Ingrid Prkačin, KB Merkur)

Sepsa u kiruškim jedinicama intenzivnog liječenja (Doc. dr. sc. Daniela Bandić-Pavlović)

Infekcije u bolesnika s akutnim zatajenjemjetre, cirozom i nakon transplantacije jetre (Izv. prof. dr. sc. Tajana Filipec Kanižaj)

Klinički značaj bakterijemije i viremije „spolno-prenosivih infekcija” (Doc. dr. sc. Tomislav Meštrović)

Pogledajte kako je izgledalo na početku tečaja u galeriji fotografija!