Skip to content

Ansambl Harmonija disonance – Crkva sv. Donata u Zadru, 3. svibnja

Ansambl Harmonija disonance izrastao je iz istoimenog projekta započetog u listopadu 2016. godine na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Riječ je o projektu zamišljenom kao mjestu susreta studenata Muzičke akademije i vrsnih pjevača tradicijske glazbe koji je osmislila i pokrenula dr. sc. Mojca Piškor. Repertoar ansambla oblikovan je u neposrednom susretu s voditeljem ansambla dr. sc. Joškom Ćaletom te tradicijskim pjevačicama i pjevačima, zahvaljujući kojima su tradicijska pjevanja i danas dijelom žive izvedbene prakse. Od svog osnutka Harmonija disonance sudjelovala je u nizu projekata od kojih se posebno ističu cjelovečernji koncert u Francuskom paviljonu Studentskog centra te koncert u ciklusu Lisinski subotom gdje je ansambl nastupao uz Jazz orkestar Muzičke akademije (koncert nagrađen godišnjom nagradom HDSa – Franjo Kuhač, 2018.). Također, valja spomenuti i sudjelovanje na smotri folklora Na Neretvu misečina pala 2017., nastup na zatvaranju 6. simpozija ICTM-a za glazbu i ples jugoistočne Europe i cjelovečernji koncert povodom Dana buke u Dugopolju. Projekt i ansambl Harmonija disonance za svoje djelovanje nagrađeni su Rektorovom nagradom i Posebnom dekanovom nagradom (2017.), voditelji projekta (Piškor, Ćaleta) dobili su godišnju nagradu Milovan Gavazzi u kategoriji zaštita kulturne baštine Hrvatskog etnološkog društva (2018) .