Česte dijete mogu biti opasne za srce

Varijacije tjelesne mase zbog čestih dijeta su u istraživanju provedenom u SAD povezane s povećanjem rizika za bolesti srca

Nalazi istraživača s Columbia University u New Yorku su prikupljeni od oko 500 ispitanica prosječne dobi 37 godina koje su najprije uz pomoć dijete izgubile oko 5 kilograma, a zatim su se u sljedećih godinu dana vratile na početnu tjelesnu masu.

Rizik je bio dodatno povećan kod sudionica istraživanja koje su ovakav ciklus prošle više puta, dodaju znanstvenici.

Najveći rizik za bolesti srca je zabilježen kod žena koje su s ovakvim “jo-jo” dijetama počele u ranijoj životnoj dobi. WebMD