Klub knjižare Nova poziva na predstavljanje knjige

POPUP CV 2012-2017

Ane Petrović i Vladimira Freliha

Na promociji sudjeluju: Ana Petrović, Vladimir Frelih, Igor Loinjak, Mario Matoković, Robert Fišer, Josip Kaniža

25.04.2019. (četvrtak) u 18:00 h

Knjiga POPUP CV 2012-2017 ukoričena je bilješka o šestogodišnjem postojanju istoimenog projekta koji je trajao od 2012. do 2017. godine. U knjizi su na 300 stranica sabrani svi intervjui s umjetnicima/cama koji su dali svoj umjetnički doprinos te fotodokumentacija o radovima.

Autori i urednici knjige Ana Petrović i Vladimir Frelih, knjigu su koncipirali kao platformu za sadašnja i buduća vrednovanja i istraživanja, kako za ljubitelje vizualne umjetnosti, tako i posebno za istraživače novih koncepcija i paradigmi.

U većem dijelu knjiga je i artist book i ljetopis jedne epohe istodobno. Sadržajno, knjiga je nastavak uređivačke ideje Umjetničke organizacije POPUP, te nudi 34 poglavlja proistekla iz šestogodišnjeg programa POPUP projekta. Anarhoidna struktura same organizacije bio je alat za propitivanja i samopropitivanja ali i za stvaranje novih energija za uvijek nove početke gdje ples po rubu nije jednokratni izlet u nešto čega nema, već crta standarda ispod koje nema ničega.

Izdavač: POPUP umj. org. Osijek

Urednici: Ana Petrović i Vladmir Frelih

Autori intervjua: Igor Loinjak, Branko Franceschi, Ana Marija Koljanin, Dora Tomić, Petra Tomljanović, Ivica Župan, Boris Greiner, Srđan Sandić, Aleksandra Petruševska, POPUP

ISBN 978-953-48335-0-6, CIP 001013021

300 stranica, 23.5 x 20 cm, color, 2019.

Grafičko oblikovanje: Igor Kuduz

POPUP projekt umjetnička je organizacija utemeljena na ideji alternativne galerijske platforme. Bavi se promicanjem i osvještavanjem suvremene umjetničke prakse koja na određeni način „iskače“ iz okvira uobičajenih institucionalnih okvira i nastoji nadići ukoričeno shvaćanje termina umjetnost i suvremenost. Sam naziv projekta upućuje na nestalnu strukturu koja se, nekontrolirano iskačući, pop-up reklamni prostori, na internetskim stranicama, nemilosrdno nameće konzumentu.

Osnovno polazište POPUP-a ima i socijalnu dimenziju jer je jedan od ciljeva i kulturno oživljavanje brojnih neiskorištenih prostora u centru Osijeka, unošenjem u njih povremenih umjetničkih akcija i izložbi. Ovakav način djelovanja omogućava zaobilaženje često nepropusnih i vremenski neprogresivnih galerijskih i muzejskih obrazaca. POPUP izložbe su kratkotrajne i traju svega jedan ili dva dana, a oblikovane su prema specifičnim zahtijevima izlagane građe i u skladu s prostorom koji je na raspolaganju.