Mate Turić, poznat i kao Mata CROata će za HKR reći: Koji je bio njegov ‘Božji put’? Gdje su ga zajednički doveli uporan rad i uporna molitva?

Zašto čovjek mora imati strpljenje s Bogom? Zbog čega sve hercegovačkim fratrima izražava iskrenu zahvalu?

Kolike zasluge pripisuje Bogu za svoje umjetničke ideje te zašto je radost duše teško opisati, reći će nam ovaj mladi umjetnik koji je do sada u kamenu izradio oko 1000 skulptura.

Urednik: Ante Novak

Odgovori