W.W. Safar – PONIZAN I TIH PUTNIK

PONIZAN I TIH PUTNIK

Taj putnik je tihe i blage ćudi,
Samotno šutljiv, nečujan i tih,
Kao da je u koroti,
Sjena prati sijenu
– može li ljubav umrijeti, može li hladni znoj nespokoja zauvijek ugasiti vatru?

Bila si svjetlo u tami,
Najsjajnija zvijezda ispod nebeske kupole,
U koju gledah u samotnim noćima,
Kao brodolomac na oceanu izgubljenih snova,
Bio sam sanjar na stazi snova,
A sada sam samo tihi nečujni putnik bez snova i cilja
– može li može li ljubav umrijeti, može li hladni znoj nespokoja zauvijek ugasiti vatru?
Ipak draga, možda ćemo se  jednog dana ponovno sresti,
kraj našeg starog hrasta,
– i danju promatrati bor,
Kojeg smo zajedno zasadili u znak vječne ljubavi,
Zaborav je grobar uspomena,
Kako mogu zaboraviti,
Pjev zlaćane ptice,
Koju si pustila iz krletke,
ostani slobodna, ne vjeruj ljudima jer u njima vlada zavist i pohlepa,
Ah, čovjek je suncokret! Od povijanja je taj umoran,
U sunčevim zrakama svoj sklad traži,
Možeš li svjetlost naći,
Ako čitav život tamom putuješ?
Ako pojedeš plod s otrovnog stabla,
Može li ljubav rađati zavist i pohlepu?

Jedina, ne postoji otrovno stablo, kamen, zemlja,
Samo ljudi otrovani egom i pohlepom,
Samo grješnici koji uz huk oluje kušnji  lutaju kroz noćni mrak,
Jer život je arena a ljudi gladijatori-u ljubavi pronađi svoj štit-.

Ljubav ima anđeosko lice,
A samoća ljudsko lice,
Kad vidiš usamljenost u koroti,
Znaj da si vidjela onog istog muškarca,
S kojim si gledala mladi bor
Kako s djetinjem ushitom pruža svoje mile zelene grane u zagrljaj,

Draga, ne tražim samilost,
Jer ljubav se ne odijeva u haljinu od željeza,
Ona je vatra što svija i najtvrđe željezo
Zapečaćeno ognjem vjernosti od sada do vječnosti,

Znam draga, da si ti zaposlena pčela,
– za hladni sustav samo tih i nevidljiv putnik,
Onaj koji razumije jezik vjetra zna da si ti draga vrijedna pčela,
Bez koje bi zamro miris cvijeća,
– bez koje bi ljubav bila vječno u koroti,
Ponizan i blag putnik je taj vjetar,
Što te prati u stopu,
Kao i moja ljubav.

© Walter William Safar