Monografija Vlade Marteka – Pripremanje za fotografiju

Monografija pod nazivom Pripremanje za fotografiju u potpunosti je posvećena fotografskim umjetničkim radovima Vlade Marteka, pri čemu je medij shvaćen kao konceptualna forma

Knjiga okuplja niz autorovih radova nastalih u periodu od 1970-ih do danas, pružajući svjež uvid u opsežan segment njegova stvaralaštva te promišljanja o umjetnosti, mediju, tekstu i značenjima. Publikacija je sastavljena od tri zasebne knjižice – knjižice s tekstom Sandre Križić Roban, knjižice s gotovo stotinu reprodukcija i knjižice koja sadrži intervju s umjetnikom – te je upotpunjena dvostranim plakatom i reproduciranim otiscima jedne Martekove fotoserije.

Izdavač: Office for Photography
hrvatski / engleski
Naklada: 300
Tiskano u Hrvatskoj, Zagreb, studeni 2018.

Tekstovi: Sandra Križić Roban, Jelena Pašić
Urednice: Sandra Križić Roban, Jelena Pašić, Rafaela Dražić
Grafičko uređivanje, oblikovanje i prijelom: Rafaela Dražić
Prijevod na engleski: Marina Schumann