Skip to content

BRŽE IZDAVANJE GRAĐEVINSKIH I UPORABNIH DOZVOLA

Zastupnici Hrvatskog sabora raspravljaju u utorak objedinjeno o izmjenama zakona o prostornom uređenju i o gradnji čime bi se stvorili brži, efikasniji i jeftiniji sustavi izdavanja građevinskih i uporabnih dozvola u korist građana i investitora, a kroz tri ključne promjene –  smanjenje broja procesa za izdavanje dozvola, njihovo pojeftinjenje te ograničavanje rokova javnim službama za očitovanje.

Donošenjem izmjena Zakona o prostornom uređenju poboljšat će se učinkovitost njegove provedbe što će utjecati na povećanje isplativosti investiranja u građenje građevina različite namjene i time na povećanje broja investicija u Republici Hrvatskoj. Također, kako je obrazloženo,  donošenjem izmjena Zakona o gradnji pojednostavit će se, ubrzati i olakšati postupak ishođenja građevinskih i uporabnih dozvola, te samo građenje, odnosno poboljšat će se učinkovitost provedbe Zakona o gradnji.

To će utjecati na povećanje isplativosti investiranja u građenje građevina različite namjene i time na povećanje broja investicija i zaposlenih u građevinarstvu, a što će dovesti do jačanja konkurentnosti i rezultirati pozitivnim učinkom na položaj Hrvatske na Doing Business ljestvici, smatraju u Vladi koja predlaže izmjene tih dvaju zakona. 

Branko Bačić (Klub HDZ-a) najavio je potporu rekavši kako se tim izmjenama zakona regulira vrlo važna djelatnost u RH koja izravno utječe na rast BDP-a i životnog standarda, pa Vlada nastoji skratiti i pojednostavniti proceduru izdavanja građevinskih dozvola i drugih akata za građenje. Naglasio je kako je u Hrvatskoj povećan opseg građevinskih radova te broj izdanih građevnih dozvola te zaposlenih u toj djelatnosti.

Miro Bulj (Klub Mosta) upozorio je na problem nereguliranog postavljanja baznih stanica operatera mobilne telefonije, jer se postavljaju bez građevinske dozvole, preblizu stambenih objekata,na dječje vrtiće i bolnice, ponekad doslovce i preko noći te najavio kako će u tom smislu podnijeti amandman.

Ustvrdio je kako će predložene zakonske izmjene dodatno zakomplicirati stvari i zakon učiniti neprovedivim, zbog neusklađenosti zemljišnih knjiga i stvarnog stanja na terenu. Napravit ćemo kaos, izazvati brojne sudske postupke i zakomplicirati stvari investitorima i vlasnicima građevinskog zemljišta, ustvrdio je Bulj te zatražio smanjenje naknada za izdavanje građevinskih dozvola.

Anka Mrak Taritaš (Klub Glas – HSU) upozorila je kako pogreške u prostornom planu ostavljaju trajne posljedice u prostoru. Projekt e-dozvole ocijenila je dobrim, ali da nažalost za nju još nisu svi spremni i da još postoji otpor nekih jedinica lokalne samouprave njezinu uvođenju.

Objedinjenu raspravu o ta dva zakonska prijedloga pozdravio je Vedran Babić (Klub SDP-a), no smatra kako nije opravdano da se izmjene donose po hitnom postupku, nego da je zbog složenosti problematike potrebno provesti njihovo drugo pa i treće čitanje. Opća javnost nije za njih osobito zainteresirana, no stručna svakako jest. Naglasio je važnost usklađivanja katastra i gruntovnica te najavio da Klub SDP-a neće podržati predložene izmjene zakona.

Stjepan Čuraj (klub HNS) najavio je potporu zakonskim izmjenama istaknuvši kako se njima štedi novac jer se postupak digitalizira i umrežuje, smanjuju se troškovi, skraćuje se procedura štedi se vrijeme, sve je transparentno i pokazuje kako treba raditi. Pojasnio je kako se zakonske izmjene nastoje donijeti prije 1. svibnja kada se utvrđuju parametri za položaj neke zemlje na ljestvici Doing Bussines koju investitori uzimaju u obzir kada procjenjuju kakve su mogućnosti ulaganja u neku zemlju. 

I Branko Hrg (Klub HDS, HSLS i HDSSB) podržava predložene izmjene zakona, a smatra kako bi trebalo izmijeniti i neke druge propise kako bi se olakšalo investiranje. Hina