Povod okupljanja prijevoznika u Udrugu je neodrživost postojećeg sustava javno linijskog prijevoza u Hrvatskoj

Na Osnivačkoj skupštini održanoj danas, 02. travnja 2019. u Samoboru, osnovana je Udruga hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika (UHAJLP) s ciljem zastupanja zajedničkih interesa autobusnih prijevoznika u javno linijskom prijevozu. Skupštini je nazočilo 29 autobusnih javno linijskih prijevoznika koji zajedno zapošljavaju 4018 radnika, raspolažu s 2045 autobusa i obavljaju preko 80% županijskog autobusnog javno linijskog prijevoza na području Republike Hrvatske.

mr. sc. Hrvoje Meštrović

Nakon donošenja Statuta Udruge, na skupštini su izabrana tijela skupštine. Za predsjednika Udruge izabran je mr. sc. Hrvoje Meštrović (Meštrović prijevoz) te članovi Upravnog odbora Udruge mr. sc. Ivica Presečki (Presečki Grupa ), Dražen Divjak (Arriva Hrvatska), Berislav Saraja (Čazmatrans), Hrvoje Pejković (Brioni), Franjo Grgurić (Autoturist) i Igor Tomašić (Promet Makarska).

U sklopu Osnivačke skuštine prisutnima, među kojima su bili i predstavnici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te medija, prezentirani su ciljevi i temeljna načela djelovanja Udruge: zagovaranje javno linijskog i integriranog prijevoza na području Republike Hrvatske, održivost javno linijskog prijevoza i suradnja s institucijama vlasti te nevladinim udrugama u organizaciji i provedbi javno linijskog prijevoza.

Hrvoje Meštrović, izabrani Predsjednik Udruge izjavio je: ”Ključan problem javno linijskog prijevoza su nerentabilne linije i postojeći model financiranja, koji više nije održiv te se može očekivati ukidanje linija. Odlazak radnika i sve manje putnika traži da se prilagodimo uredbi EU 1370/2007 o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika, koja ima krajnji rok primjene 03. prosinca 2019. Trenutno su autobusni linijski prijevoznici diskriminirani u odnosu na gradske prijevoznike i HŽ putnički prijevoz budući da s njima nisu sklopljeni Ugovori o javnim uslugama sukladno direktivi. Prijevoznici će krenuti u pregovore s predstavnicima sindikatima za poboljšanje radnih uvjeta da se smanji odlazak vozača. Nužna je suradnja s javnim institucijama u svrhu poboljšanja javnog prijevoza, jer uz njihovu pomoć javni prijevoz može biti jeftiniji, dostupniji i kvalitetniji. Prijedlog prijevoznika je da cijena karte na najkraćim relacijama iznosi 4 kn, te da se ujednači diljem Hrvatske. Prijevoznicima je u cilju da njihova usluga bude dostupnija građanima te da se time poveća korištenje usluge javnog linijskog prijevoza putnika.”

Udruga HAJLP – pogledajte detaljnije!

Kontakt: Snježana Matić, administratorica Udruge, mail: udrugahajlp@gmail.com

Renato Habulin