Otvorenje izložbe Ivana Balaževića u Umagu

Balažević slikama kojima se predstavlja u Umagu istražuje ono što je zagrebački slikar Ivo Šebalj nazivao ”proširivanje motiva” i/ili ”svijet zbivanja slike”, gdje se kistom vođeni pogled ne zaustavlja na svom primarnom objektu interesa, već se proširuje na cijelu površinu zadane plohe

Otvorenje izložbe bit će upriličeno 5. travnja, u MMC Galeriji Grada Umaga s početkom u 19:30 sati

Čudo u Umagu

Akrilima na platnu nastalim u periodu od 2017. godine do danas, višedesetljetni slikarski put Ivana Balaževića doveo ga je do situacije u kojoj istodobno i usporedno tka na više razboja. Različite motivske pobude kao što su mediteranska flora (palma, čempres, lavanda, bor…), zatim cvijeće ili laterna magica (lat., čarobna svjetiljka), povodi su slikarskih elaboracija koje u svom likovnom sadržaju kombiniraju grafizme, izdužene vrpčaste površine i veće obojane plohe s dominantnim udjelima žute, plave i zelene.    

Središta slika pomiču se prema perimetrima kadra dok pozadine preuzimaju uloge razsredištenih kompozicija i umnoženih očišta, poput enformelne prakse i tradicije sredine i druge polovice 20. stoljeća. U biti, Balažević slikama kojima se predstavlja u Umagu istražuje ono što je zagrebački slikar Ivo Šebalj nazivao ”proširivanje motiva” i/ili ”svijet zbivanja slike”, gdje se kistom vođeni pogled ne zaustavlja na svom primarnom objektu interesa, već se proširuje na cijelu površinu zadane plohe. Tako nam oko gubi jedno i jedino čvrsto uporište te se zor razastire do rubova, pretvarajući motiv u tek jedan od slikarski ravnopravnih elemenata grafičkih, kolorističkih i oblikovnih izvedbi i razrješenja.

Na sljedećoj značenjskoj razini možemo govoriti o asocijativnoj apstrakciji, o dekonstrukciji figurativnog do neprepoznatljivosti apstraktnog, na način kasnog Cézannea. Balažević će to nazvati ”proljetnim čišćenjem”, željom za sublimiranjem motiva i stvaranjem idealne slike koja će (samo) likovnim sredstvima iskazati bit motivske koncentracije.

Time ćemo ”čarobnu svjetiljku” prepoznati i kao Wunderkammern (njem., ormari čuda) u nastojanju da se čarobno i čudesno pretvori u čaroliju slikarstva, u nešto što je samorazumljivo, samospoznatljivo, ali očuđeno – u nešto što je već milenijima slatki san i noćna mora svim umjetnicima.         

Berislav Valušek


Ivan Balažević, akademski slikar grafičar / pittore accademico e grafico / academic painter, graphic artist.

Rođen u Tavankutu kod Subotice. Maturirao 1968. na GTŠC-u u Subotici – odjel arhitektura.
Diplomirao 1972. godine na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu u klasi prof. Marijana Detonija.
Od 1985. u statusu je slobodnog umjetnika. Član je HZSU-a, HDLUR-a, ULUPUH-a.
Od 1982. do danas kreirao scenografije u kazalištima Rijeke, Pule, Zagreba, Osijeka i Niša.
Od 1993. do 2000. radio ilustracije za tri dječja časopisa u Münchenu.
Od 1979. do 1985. ravnatelj i umjetnički voditelj Kazališta lutaka Rijeka.
Do danas likovno kreirao više od stotinu knjiga a mnoge od njih opremio i ilustracijama.
Autor je četiri fotomonografije.
Do sada su snimljena tri kratka TV filma o njegovu slikarskom radu i jedan o scenografskom.
Godine 2002. izdavačka kuća «Otokar Keršovani» iz Rijeke izdala je monografiju “Balažević”.
Djela mu se nalaze u galerijama suvremene umjetnosti i u mnogim privatnim zbirkama u Hrvatskoj i inozemstvu.
Od 1994. godine utemeljitelj i stručni voditelj Gradske galerije «TURNAC» u Novom Vinodolskom.
Bavi se slikarstvom, crtežom, grafikom, fotografijom, grafičkim dizajnom, heraldikom, kompjutorskom grafikom, ilustracijom, dizajnom interijera, likovnim uređenjem knjiga, kazališnom scenografijom i kostimografijom…

È nato a Tavankut, nei pressi di Subotica. Ottiene la maturità nel 1968 presso il Centro di Formazione Tecnica ed Edile di Subotica – Dipartimento di Architettura.
Si laurea nel 1972 all’Accademia di Belle Arti di Zagabria nella classe del prof. Marijan Detoni.
Dal 1985 opera come artista libero professionista. È membro dell’HZSU (Comunità croata di artisti liberi professionisti), dell’HDLUR (Società croata degli artisti figurativi di Fiume), dell’ULUPUH (Associazione croata di arti figurative e applicate).
Dal 1982 a oggi crea diverse scenografie per i teatri di Fiume, Pola, Zagabria, Osijek e Niš.
Dal 1993 al 2000 illustra tre riviste per bambini di Monaco.
Dal 1979 al 1985 è curatore e direttore artistico del Teatro dei burattini di Fiume.
Fino ad oggi ha lavorato all’impaginazione grafica di oltre centro libri, molti di questi da lui stesso illustrati.
È autore di quattro monografie fotografiche.
Fino ad oggi sono stati realizzati tre brevi film sulla sua attività pittorica e uno su quella scenografica.
Nel 2002 la casa editrice “Otokar Keršovani” di Fiume ha pubblicato la monografia “Balažević”.
Le sue opere sono custodite presso varie gallerie di arte moderna e collezioni private in Croazia e all’estero.
Dal 1994 è fondatore e responsabile esperto della Galleria civica “TURNAC” di Novi Vinodolski.
Si occupa di pittura, disegno, incisione, fotografia, design grafico, araldica, grafica digitale, illustrazione, design degli interni, impaginazione artistica di libri, scenografie teatrali e costume…

Born in Tavankut near Subotica. Graduated in 1968 from the School Center of Construction and Technology in Subotica – Department of Architecture.
Received his degree from the Academy of Fine Arts in Zagreb in 1972 in the class of Professor Marijan Detoni.
He has been a freelance artist since 1985. He is a member of the Croatian Freelance Artists’ Association, Croatian Association of Visual Artists, Croatian Association of Artists of Applied Arts.
He has been creating scenography in theaters of Rijeka, Pula, Zagreb, Osijek and Niš since 1982.
He made illustrations for three children’s magazines from 1993 to 2000 in Munich.
From 1979 to 1985, he was a director and art manager of the Rijeka City Puppet Theater.
To date, he has created visual designs for over a hundred books, while providing many of them with illustrations.
He wrote four photomonographs.
Three short TV films have been made about his painting and one about his scenography talents.
In 2002, the Otokar Keršovani publisher from Rijeka issued a monograph called “Balažević”.
His works of art can be found in galleries of contemporary art and many private collections in Croatia and abroad.
He is the founder and has been the professional manager of the TURNAC Town Gallery in Novi Vinodolski since 1994.
He engages in painting, drawing, graphics, photography, graphic design, heraldry, computer graphics, illustration, interior design, visual book design, scenography and costume design…

SAMOSTALNE IZLOŽBE, izbor / MOSTRE INDIVIDUALI, selezione / SOLO EXHIBITIONS, selection:
Preko 140 samostalnih izložbi / Oltre 140 mostre individuali / Over 140 solo exhibitions – Subotica, Rijeka, Senta, Opatija, Vinkovci, Zagreb, Beograd (RS), Rab, Pula, Klagenfurt (A), Wolfhagen (D), Budapest (H), Senj, Karlovac, Osijek, Gospić, Basel (CH), Krk, Pecs (H), Kutina, Koprivnica, Crikvenica, Split, Gelsenkirchen (D), Wilhelmshaven (D), Essen (D), Slavonski Brod, Labin, Grobnik…

SKUPNE IZLOŽBE, izbor / MOSTRE COLLETTIVE, selezione / GROUP EXHIBITIONS, selection:

Više od 250 skupnih izložbi / Oltre 250 mostre collettive / Over 250 group exhibitions – Zagreb, Subotica, Szeged (H), Rovinj, Tuzla (BiH), Warszawa (Pl), Split, Ljubljana (SLO), Rijeka, Capezzano di Camaiore (I), Rostock (D), Opatija, Dubrovnik, Gdynua (Pl), Cetinje (CG),
Klagenfurt (A), Grobnik, Nova Gorica (SLO), Sarajevo (BIH), Novi Sad (RS), Sesto al Reghena (I), Ajdovščina (SLO), Kranj (SLO), Novo Mesto (SLO), Idrija (SLO), Gorizia (I), Radovljica (SLO), Gelsenkirchen (D), Bled (SLO), Essen (D), Detroit (USA)…

NAGRADE, izbor / PREMI, selezione / AWARDS, selection:

 1. Prva nagrada za grafiku na izložbi studenata ALU-a u Galeriji SC-a u Zagrebu
 2. Prva /izvedbena/ nagrada na natječaju grada Kawasakija za tapiseriju «Rijeka»
 3. Otkupna nagrada SIZ-a kulture Rijeka
 4. Velika nagrada za slikarstvo SIZ-a kulture na revijalnoj izložbi HDLU-a Rijeka
 5. Otkupna nagrada «Otokar Keršovani»
 6. Prva nagrada za slikarstvo SIZ-a kulture Rijeka na izložbi 40. obljetnice HDLUR-a
 7. Prva nagrada na međunarodnom Ex tempore u Opatiji
 8. Godišnja nagrada HDLUR-a za slikarstvo
 9. Nagrada Grada Rijeke za sveukupan doprinos likovnom životu Rijeke
 10. Prva /izvedbena/ nagrada za grb i zastavu Grada Senja
 11. Nagrada Grada Novog Vinodolskog za likovni doprinos Gradu
 12. Prva nagrada /izvedbena/ za grb i zastavu Općine Vinodolske
 13. Prva nagrada /izvedbena/ za logotip Hrvatske udruge karnevalista
 14. Druga nagrada za dizajn vinskih etiketa na izložbi hrvatskih bijelih vina
 15. Prva nagrada za slikarstvo na jubilarnoj izložbi 60+1 HDLUR-a
 16. Prva nagrada na natječaju za dizajn logoa RIVIJERE HRVATSKO PRIMORJE
 17. Prva nagrada za najbolju sliku na međunarodnoj likovnoj koloniji Grobnik – Rijeka

Sanja Benčić, prof.