Izaziva li prekomjerna sječa i milijunske krađe devastaciju hrvatskih šuma?

Pogledajte emisiju Argumenti

Gosti:
Krešimir Žagar
direktor Sektora za šumarstvo Hrvatskih šuma

Marijan Kavran
direktor Hrvatskoga drvnoga klastera

Damir Delač
tajnik Hrvatskoga šumarskoga društva

Urednik i voditelj:
Ivan Tašev
novinar Glasa Koncila