Mata CROata izlaže u Aninoj galeriji u Rogaškoj Slatini u Sloveniji

Suvremeni hrvatski likovni umjetnik, akademski kipar Mata CROata (Mate Turić) od drugog travnja ove godine izlaže na dugotrajnoj (otvorena je do kraja svibnja) zajedničko – samostalnoj izložbi u Aninoj galeriji (Zdraviliški trg 1) u slovenskoj Rogaškoj Slatini s umjetnikom Stanislavom Lukićem

I za ovu je prigodu Mata CROata izabrao nekoliko istaknutih primjeraka skulptura s već legendarnim motivom jedra, jedara iz novije produkcije, izvedenih u različitim vrstama kamena.

Vječni motiv naizgled jednostavnog klasičnog jedra koji je uspravljeno na brodu i preplovilo neizmjerive milje oceana i voda i ovdje je vrlo uspješno predočio u svojim radovima Mata CROata, pričajući i povijesti pomorstva i o sudbinama drevnih brodova i neustrašivih pomoraca, koji su, kontinuirano uz muku i napor jedrili iz jednog života u drugi, diveći, voljeći more ali i bojeći ga se.

Temeljna karakteristika ne okamenjenih jedara, već živih jedara izvedenih u kamenu, jest i izrazita dinamičnost motiva, dojam je kod mnogih gledatelja, kako osjećaju njihovo nadimanje, uzdizanje,opuštanje, igra platna i jarbola s nestašnim i radoznalim vjetrom.

Mata CROata izgradio cijeli svijet jedrilja , iako radi i druge motive, posve drugačije od jedara.Ipak, njegova jedra postala su i zaštitni znak.

Mata CROata koristi različite tehnike i raznovrsne materijale u obradi kamena kako bi ostvario željeni cilj, udahnuti život jedru.

IZLOŽBA U Rogaškoj Slatini dobra je prigoda i za autora u prezentaciji vlastita opusa ali i jedinstvena prigoda za posjetitelje da ostvare prvi, dublji kontakt sa stvarno nestvarnim jedrima Mate CROate.

Miroslav Pelikan