NATJEČAJ za likovno rješenje spomen-obilježja za groblje žrtava iz Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja

JAVNI, OTVORENI, U JEDNOM DIJELU POZIVNI, ANONIMNI, LIKOVNINATJEČAJ za likovno rješenje spomen-obilježja za groblje žrtava iz

CILJ NATJEČAJA:

Cilj podizanja spomen-obilježja je na primjeren, dostojanstven, čitak i jedinstven način odati počast žrtvama svih totalitarnih režima Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja.

Svrha i konačni cilj jest podizanje spomen-obilježja koje bi svojom pojavnošću kao svojevrsni podsjetnik omogućilo očuvanje sjećanja na stradale žrtve i otelo ih vremenu zaborava. Predviđa se brža godišnja dinamika provedbe podizanja spomen-obilježja na različitim lokacijama diljem Hrvatske. Procjenjuje se da u Republici Hrvatskoj postoji veliki broj lokaliteta masovnih i pojedinačnih grobišta žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja.

Autoru odabranog rješenja pripada jednokratna nagrada za prvo mjesto te autorska naknada za reprodukciju za svako ponovno izvođenje spomen-obilježja

PREDMET NATJEČAJA:

Dobivanje idejnog likovnog rješenja spomen-obilježja za groblje žrtava iz Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja, s troškovnikom za realizaciju, koji će se postavljati na mjestima istražene masovne grobnice, a sukladno dinamici postavljanja koju odredi Naručitelj.

PRAVO NA SUDJELOVANJE:

sve fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju najmanje jedan od ova tri uvjeta:

·          umjetnici koji su realizirali najmanje tri (3) skulpture u javnom prostoru;

·          umjetnici sa završenom Likovnom akademijom;

·          umjetnici s referentnom umjetničkom djelatnošću u istaknutim galerijskim prostorima u Republici Hrvatskoj prema mišljenju nadležne strukovne udruge.

Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa autora, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom.

ROKOVI:

Početak natječaja: 21.3.2019.

Natjecatelji imaju pravo postavljati pitanja do: 15.4.2019.

Rok za odgovor svim natjecateljima: 25.4.2019.

Predaja natječajnih radova: 28.6.2019., do 14h

Objava Odluke o rezultatima: 2.8.2019.

KRITERIJI ZA KVALITATIVNI ODABIR:

·         umjetnička vrijednost rješenja;

·         jedinstvenost rješenja;

·         prepoznatljivost i jasnoća izričaja rješenja;

·         prilagodljivost rješenja različitim lokalitetima i podnebljima;

·         ekonomičnost rješenja (trošak produkcije, vrijeme produkcije, zahtjevnost dopreme i postavljanja, jednostavnost redovitog održavanja, jednostavnost izvedbe i sl.)

POZVANI AUTORI:

Petar Barišić, akademski kipar

Neven Bilić, akademski kipar

Božica Dea Matasić, akademska kiparica

akademkinja Marija Ujević – Galetović, akademska kiparica

Nikola Vrljić, akademski kipar

NAGRADE:

Ako do određenog roka pristigne najmanje sedam (7) radova koji su stručno izrađeni te odgovaraju Uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud predviđa odabrati najmanje prvu (1.), drugu (2.) i treću (3.) nagradu u neto iznosu i rasporedu kako slijedi:

Prva (1.) nagrada:      50.000,00 kn

Druga (2.) nagrada:   30.000,00 kn

Treća (3.) nagrada:    20.000,00 kn

IZVOĐENJE SPOMEN-OBILJEŽJA:

Naručitelj će s prvonagrađenim autorom provesti postupak sukladno važećim zakonskim propisima te zaključiti sporazum o suradnji odnosno ugovor o autorskom djelu za svako ponovno izvođenje spomen-obilježja. Autoru rješenja odabranog za izvođenje spomen-obilježja pripada jednokratna nagrada za prvo mjesto te autorska naknada za reprodukciju za svako ponovno izvođenje spomen-obilježja, u okviru ograničenja navedenih u ovom Natječaju.

OCJENJIVAČKI SUD:

1.      Kristian Kožul, akademski kipar

2.      Željko Marciuš, povjesničar umjetnosti

3.      Ivona Paltrinieri, Ministarstvo hrvatskih branitelja

4.      prof. Krešimir Rogina, dipl.ing. arhitekture

5.      akademik Đuro Seder, akademski slikar

6.      Stjepan Sučić, Ministarstvo hrvatskih branitelja

7.      Željko Tomić, član Vladinog Povjerenstva za istraživanje, uređenje i održavanje vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i groblja poslijeratnog razdoblja

Zamjenski član:

1.      akademik Zlatko Keser, akademski slikar

TEHNIČKA KOMISIJA:

1.      Iva Ručević, Ministarstvo hrvatskih branitelja

2.      Vida Meić, HDLU

TAJNIK NATJEČAJA:

1.      Ivana Andabaka (HDLU)

DETALJNIJE:

1.      UVJETI NATJEČAJA

2.      PROGRAM NATJEČAJA

3.      OBRASCI