ŠUMA Morane Bruketa Pertaut

Svijet Morane Bruketa Pertaut tvore površine, linije i riječi. Jednako vrijedne i likovno jake teku po platnu satkane od čarolije i slikarstva. Izrazito emotivne i suptilne slike otkrivaju intuitivnu snagu vizualnog izraza.

Ono što čini konstantu u njezinom radu je igra apstraktne izmaštanosti i neopterećen pristup motivu koji nikada nije ograničavajući već joj pruža samo tematsko polazište za bezgraničnu slobodu stvaranja. Naglasak je na odnosima akromatskih boja. Njihovom razradom i nijansiranjem dobiveno je jedinstvo svih površina, ali i kontrast formi koje se izdvajaju. Nestvarni i asocijativni prizori stvaraju kompozicije vrlo impresivne i zanimljive pojavnosti u kojem se simbolika i jednostavnost spajaju.

U svom novom ciklusu pod nazivom Šuma umjetnica nastavlja i razrađuje svoje kreacije. Sažimajući likovno i osjetilno, prizore svodi na ono najvažnije, na stablo, na jedinstveni, karakterni znak, metaforičan i zavodljiv. Njegove naznake su sakrivene, upletene i zanemarene u slojevima boje, provlače se platnom, izranjaju i nameću. Tvore ga ocrtani oblici lazurnih preljeva i transparentnog nanosa, oni kao da govore o čistoći doživljaja i igri stvaranja. Ritmom linija, tragovima krede ili ugljena djelo zadržava neposrednost i spontanost, noseći lakoću i neopterećenost skice. Razrada i višeslojnost vidljiva je u suprotnosti boja, jer u rasponu od bijelog do crnog tona spava kolorit spektra. Iako samo nemarno nanesen koloristički naglasak stvara centar koji određuje sliku, njegovo svježe ružičasto, zeleno ili žuto ozračje daje prizoru onu posebnost i svježinu. Stvorena je dimenzija sanjivih i izmaštanih svjetova, jer šuma je mjesto ljepote i čarolije, djetinje igre. Zanimljiv, prostran, lagan i zračan prizor proširuje naše vizure i tek tada zapravo mi otkivamo pravu dubinu i kompleksnost izražaja koji naizgled vrlo jednostavan dobiva konotaciju vrlo smišljenog i studioznog djela.

Slike Morane Bruketa Pertaut nisu opisi realnosti, konkretnih i prepoznatljivih oblika, već nastaju kao iskren i neposredan spoj estetike i emotivnog iskustva. Više osjećajući nego koristeći ratio, mi uranjamo u taj zanosan spoj kreacija i zaista, u tom sjaju poteza, površina i crteža pronalazimo mističnu i asocijativnu, privlačnu i nestvarno zanosnu šumu, šumu čija stabla žive u odnosima boja, iscrtanih grana i debala. Sasvim apstraktnih i poetskih nota djela poput glazbe upućuju na motiv. Sama umjetnica tim studioznim i temeljitim preokupacijama nastavlja i potvrđuje osnovu svog slikarskog bitka produbljujući svoj izraz novim vrijednostima i doživljajima s prepoznatljivim, ali i osvježenim likovnim svojstvima.

Jasna Rodin, mr.sc.

U galeriji Bruketa 2 (u Strossmayerovoj u Rijeci) postavljena je izložba “Šuma” Morane Bruketa Pertaut. Izložbu je moguće pogledati tijekom ožujka i travnja.