Skip to content

Građani Hrvatske: Tražimo bolju digitalnu zaštitu!

Hrvatsko društvo skladatelja objavljuje iznenađujuće rezultate istraživanja stavova hrvatskih građana o odnosu Europe i EU prema američkim tehnološkim divovima

U jeku rasprave o EU direktivi o autorskim pravima i prije skorog glasanja o njoj u Europskom Parlamentu, zanimljivo je znati da Europljani iz Hrvatske velikom većinom misle kako institucije EU u zadnjih 5 godina nisu učinile dovoljno u reguliranju poslovanja američkih tehnoloških divova (Google, YouTube, Facebook, Amazon itd.), zaštiti korisnika njihovih usluga i poštivanju prava autora i kreativaca da ostvare naknadu od marketinških prihoda koje ti internetski divovi ostvaruju na autorskim djelima.

Čak 95% građana podržava rad na izradi propisa za uređivanje odnosa između kreativaca i velikih internetskih platformi.

Većina hrvatskih građana, njih 64% smatra da u posljednjih 5 godina, Europska unija ne prati dovoljno transparentnost poslovanja i utjecaj američkih tehnoloških divova na europsku demokraciju, kulturu i gospodarstvo.

Posebno je zanimljivo i da više od 70% građana misli kako platforme kao što su YouTube, Facebook ili Google utječu na ispravan protok informacija i, posljedično, na funkcioniranje demokracije u Europskoj Uniji.

Pri tome, čak 82% ispitanika smatra da tehnološki divovi štite isključivo vlastite interese, a ne one krajnjih potrošača i građana.

Istraživanje je u periodu veljača/ožujak 2019. provela tvrtka Hendal, online, na nacionalno reprezentativnom uzorku prema spolu, dobi i regiji od 400 građana.

See also  Folklornim večerima počele 51. Vinkovačke jeseni