Riječ i život – Žena se zove

Unatoč Božjem nalogu kroz povijest je dugo trajala nejednakost između žene i muškarca pa se takav položaj žene zadržavao i u počecima kršćanstva. Koliko se to promijenilo?

Prva socijalna enciklika ističe da je ženama, kao i djeci, potrebna posebna zaštita. Koliko je to zaživjelo u Crkvi? Gošća emisije, hrvatska zastupnica u EU parlamentu Marijana Petir, zauzima se za čovjeka, posebno onoga kome su prava ugrožena u sredinama gdje su kršćani u manjini. Koliko njezin vapaj čuju kolege zastupnici? Na srcu joj je hrana, ono bez čega nema života, selo i sve što ono daje. Koliko je uspjela u svojim nastojanjima? U prilogu o uključenosti žena u život mjesne Crkve svjedočit će župnik Podravske Moslavine, mons. Vlado Škrinjarić.

Urednik i voditelj: Neno Kužina
Redateljica: Gordana Bolčić
Producent: Zdravko Sandrin