IZLOŽBA POVODOM MEĐUNARODNOG DANA ŽENA – OSTANI ŽENA

Ostani Žena. Pretežak je taj teret na tvojim leđima. Nosi ga ponosno, jer jedina si ti za život na zemlji zaslužna. Ostani ljubavi željna, ostani izvor sreće i strasti, ostani ponos i patnja, ostani ostvarenje snova i sklonište od bola. U ovom svijetu prevare i laži, budi jedina koja će ponosno stajati, za pravdu se boriti, svoj porod golim rukama štititi, kao tigrica na neprijatelje skakati, kao žena sokol svoje gnijezdo braniti. Jer ti si Žena, sestra, supruga i ljubavnica. Utjeha, sklonište i oprost, sluškinja, vila i kraljica. Jer ti si Žena, Majka svojih sinova i kćeri. Prokleta da svoj život pokloniš njima. Budi žena i kad Tvoji ptićirašire krila i odlete. Samo budi Žena. U bolu i patnji svi te dozivaju i svi te se sjete. Thomas Mann

Povodom Dana žena Velika galerija Grada Zaboka udjeljuje čast dvjema likovnim umjetnicama da se predstave svaka na svoj osobeni način: slikarica Maja Vukina Bogović tajanstvenim aktovima, ženskim osjećajima i stanjima. Mateja Babić, akademska slikarica, prikazuje ženu kao borca za sebe, a time generalno i za pravdu i slobodu, prodornim izričajem poput pamfleta, koristeći naturalističku ekspresiju i slovo kao motiv.

Bojana Birač