Promocija knjige “Osvojena područja – volumen 6” Borisa Greinera

U četvrtak 28. veljače 2019. u 20 sati u Hrvatskom dizajnerskom društvu održat će se promocija knjige “Osvojena područja – volumen 6” grafičkog dizajnera, likovnog kritičara i pisca Borisa Greinera. Knjiga je objavljena u suizdavaštvu Petikata i Hrvatske sekcije međunarodnog udruženja likovnih kritičara – AICA, a o njoj će govoriti predsjednica HS AICA Silva Kalčić, Ivana Mance, Marko Golub te sam autor.

Knjiga ima šest različitih naslovnica koje je dizajniralo šestero grafičkih dizajnera, većinom mlađe generacije – Ivana BorovnjakDamir BralićSven SorićLana GrahekNiko Mihaljević i Petra Milički.

Knjiga Osvojena područja – Volumen 6 s jedne je strane nastavak istoimenog Greinerovog projekta intenzivnog kritičkog praćenja zbivanja s područja likovnih umjetnosti koji se odvija kontinuirano od 2011., a s druge i nova knjiga u izdavačkom ciklusu HS AICA-e u kojem se objavljuju sabrani tekstovi autora nagrađenih Godišnjom nagradom AICA-e za likovnu kritiku. Boris Greiner je dobitnik tog najvažnijeg priznanja u području likovne kritike za 2016., upravo za spomenuti projekt. Ideja projekta je tumačenje i približavanje vizualne umjetnosti široj javnosti, odnosno mapiranje likovnosti u jednogodišnjem razdoblju. Aktivnosti uključuju praćenje izložbi i drugih umjetničkih događanja, sukcesivno kritičko komentiranje tih zbivanja na web domeni te konačno i tiskanu publikaciju nakon isteka godine. Kao i dosadašnja izdanja iz iste serije, ova knjiga predstavlja svojevrsni portret jednog razdoblja, vjerodostojan kritički dokument o likovnoj umjetnosti i vizualnoj kulturi u 2018. godini.

Iz obrazloženja Godišnje nagrade HS AICA-e za likovnu kritiku 2016.

“Rezultat takve strategije niz je, na subjektivnom doživljaju i promišljanju, zasnovanih, misaono razvedenih primjedbi o umjetnicima i umjetnosti, koje samim time nipošto nisu manje relevantne za povijesnoumjetničku struku. Pisana više kao sugestivni komentar, otvorena interpretacija nego li kao kritičko-teorijska egzegeza, Greinerova razmišljanja o umjetnosti svjedoče o mogućnosti kreativnog nadovezivanja, o slobodi mišljenja koja nadilazi pravila uobičajene profesionalne korektnosti, o nužnosti doživljajne i intelektualne intimizacije, o davno zaboravljenoj vrijednosti Einfühlunga, pružajući pri tom nepatvoreni čitalački užitak.” (Ivana Mance)

Autori čiji je rad obuhvaćen knjigom

Katerina Duda, Dario Šolman, Predrag Pavić, Aleksandar Garbin, Darko Bavoljak, Vesna Salamon, Josipa Stojanović, Sven Klobučar, Ivica Malčić, Milijana Babić, Matej Knežević, Andro Guinio, Marina Paulenka, Kristina Marić, Damir Žižić & Kristijan Kožul, Frane Rogić , Slaven Tolj, Vlasta Delimar, Sanja Iveković,Božena Končić Badurina, Dino Bićanić, Denis Krašković, Igor Ruf, Vladislav Knežević, Ivana Dražić Selmani , Marijan Blažina, Maja Marković, Marijan Crtalić Borko Vukosav, Duje Medić, Silvo Šarić, Davor Sanvincenti , Jana Dabac, BAD.co, Anita Miloš, Goran Trbuljak, Marko Meštrović, Tomo Savić Gecan