Džemper ili đemper?

Džemper je anglizam (jumper) i označava pleteni odjevni predmet koji se odijeva preko glave

Kako se piše pravilno: džemper ili đemper? Pravilno je i piše se džemper. Anglizmi se u hrvatskom jeziku pišu sa dž. Oblici imenice džemper pišu se sa dž (džempera, džemperu, džemperom, džemperi, džempera, džempere, džemperima).

manzara.hr