Skip to content

Kipar ispred svoga vremena – Mata CROata izlaže u Zelini

Mata CROata (Mate Turić), magistar kiparstva, mladi već afirmirani umjetnik – kipar ispred svog vremena, završio je Akademiju likovnih umjetnosti stekavši zvanje magistra kiparstva i profesora likovne kulture, izložio je dio svojih radova pod nazivom “Jedra i galioti” u zelinskoj Galeriji Kraluš koje možete pogledati do 13. ožujka 2019. godine.

Već sa 29 godina Mata CROata ostvario je više od 30 značajnih samostalnih izložbi u kamenu. Najčešće izlaže kamene jedrenjake, ali u posljednje vrijeme često izrađuje kamene ribe. Na otvaranju izložbe u zelinskoj Galeriji Kraluš, o kiparu ispred svog vremena nadahnuto je govorio Ante Vranković, samostalni umjetnik i likovni i umjetnički kritičar.

  • Mladi kipar Mate Turić motivu jedrenjaka u kamenu posvetio je gotovo sav svoj umjetnički put, što znači da je do sada načinio više stotina vrsnih skulptura posvećenih jedarima i jedrenjacima.
  • Odgovor na to nije teško naći u našem svakodnevnom govoru, tj. u simbolici mora, broda i plovidbe, kojom se gotovo svakodnevno služimo.
  • Jedan od najpoznatijh citata koji se odnose na plovidbu je onaj Plutarhov: „Živjeti se ne mora, ploviti se mora.“ Dugo mi, zapravo sve dok nedavno nisam bolje pogledao Matine radove, nije bilo jasno što je tim oksimoronom (izjavom koja u sebi sadrži očitu kontradikciju) Plutarh zapravo htio reći. Posmatrajući radove koji su pred nama, sinulo mi je da je plovidba u stara vremena, u Plutarhovoj domovini Grčkoj, bila osnova za preživljavanje, jer se bez trgovine koja je išla morem, nije moglo preživjeti, obzirom da se žito koje je uvijek i svugdje bilo osnov života, u Grčku dopremalo morem, s Crnoga mora.
  • Dakle, u toj Plutarhovoj rečenici riječ „živjeti“ podrazumijeva „dobro živjeti“, a riječ „ploviti“ je zapravo eufemizam za preživljavanje, za težak život, za životnu borbu. Dalje, u svakodnevnom govoru znalo se reći: „uploviti u bračnu luku“, čime se htjelo prispodobiti neki novi, sigurni period života. Suprotan ton „životne plovidbe“ opisuju pak poznate, još i danas vrlo popularne pjesme „Život je more“ i „Debelim morem sad me vozi stari ruzinavi brod“, a mračne slutnje koje su opisane u tim pjesmama, sažete su u naslovu poznatog filma s Tom Hanksom u gl. ulozi – „Brodolom života“.
  • Sva ta raznolika životna stanja imala su odraza i u skulpturi Mate Turića, koji nam se u „Galeriji Kraluš“ predstavlja presjekom svojeg dosadašnjeg opusa. U njemu kipar, u mediju oprostorenih reljefa, zapravo „lavira“, varira milenijski likovni motiv broda na jedra koji se u Europi i u nas prvi puta javlja na neolitičkoj keramici iz Grapčeve špilje, a u formi kamenog reljefa na prikazu rimske lađe danas ugrađenom u zvoniku župne Crkve u Starome Gradu na Hvaru.
  • Intuitivno slijedeći tu milenijsku temu umjetnosti koja je svoja prva ostvarenja dala upravo na hrvatskome tlu tlu, Mata Croata na sebi svojstven način, razvija svoj likovni govor koji je, iako tematski reduciran, oblikovno dosjetljiv, bogat i atraktivan, te, u recentnim radovima, sve bliži apstrakciji – bio je vrlo jasan gospodin Vranković.

Tvorac ovih sjajnih kamenih skulptura Mata CROata rekao nam je da je previše u radu: “Trudim se i uživam, ne mogu živjeti bez svog rada, a radim često i do kasno u noć. I danas, na dan svečanog otvaranja toliko sam radio, izmorio se toliko da ni alat više nisam mogao držati u rukama. Posebno me veseli skori odlazak na likovnu koloniju Sveta Jana, 9. ožujka. Hvala puno svima!”

Mate živi i radi u Vrbovcu. Zagreb nije daleko. Tek u svom ateljeu ima što za pokazati. Također stotine vrijednih i dorađenih skulptura različitih veličina. Mate je vezan uz kamen i more. Uskoro će Vas oduševiti s novim do sada neviđenim motivima – kamenim jahtama. Ali tu tajnu vam nećemo dalje otkrivati.

Mata CROata oprostoruje reljef ističući jak simbolizam, s malo postiže puno i ostaje rukopisno prepoznatljiv, što je danas svjetski trend svih velikih korporacija, koje žele svesti cijelu svoju tvrtku na jedinstveni prepoznatljivi logo. Mata CROata je jedan od rijetkih umjetnika u svjetskoj povijesti koji ima prepoznatljive skulpture u kamenu, čak i onda kad mijenja teme. Mata CROata je prepoznatljiv po svom prorezanom rukopisu. Mata CROata je jedan od najpoznatijih umjetnika u Jugoistočnoj Europi koji izrađuje prepoznatljiva i umjetnički snažna kamena jedra.

Akademija-Art