Poziv umjetnicima za 8. hrvatski triennale akvarela

Galerija umjetnina grada Slavonskog Broda i Gradski muzej Karlovac organiziraju 8. Hrvatski triennale akvarela. Prvi je započeo 1998. godine a financijski je potpomognut i sredstvima Ministarstva kulture Republike Hrvatske.Ovom prilikom pozivamo sve likovne umjetnike-akvareliste da se odazovu na natječaj. Uvjeti iz natječaja jasno su opisani u pravilniku 8. HTA. Žirirani radovi biti će predstavljeni na izložbama Slavonskom Brodu svibnju i Karlovcu srpnja 2019. Izložba 8.triennala biti će postavljena i u Muzeju Mimara u Zagrebu u mjesecu studenome. Izložbu će pratiti katalog.

PRAVILNIK 8.  HRVATSKOG TRIENNALA AKVARELA 2019. GODINE

1. UVOD

1.1 Galerija umjetnina grada Slavonskog Broda i Gradski muzej Karlovac organiziraju 8. trijenalnu izložbu hrvatskog akvarela.

1.2. Svrha Hrvatskog triennala akvarela jest pružiti uvid u svojstva i značajke akvarela kao likovne tehnike i discipline, prikazati najnovija djela nastala u Hrvatskoj u posljednje tri godine, upozoriti na imena i nove autorske darovitosti.

1.3. Hrvatski triennale akvarela održava se svake treće godine, počevši od 1998. godine.

1.4. Galerija umjetnina grada Slavonskog Broda i Gradski muzej Karlovac  upućuju poziv likovnim umjetnicima za sudjelovanje. Način pristupa izložbi i uvjetima izlaganja regulirani su ovim pravilnikom i javno objavljeni na web stranicama: www.gugsb.hr, www.gmk.hr, ULUPUH-a i HDLU-ova, Akademija art-a.

1.5. 7. Hrvatski triennale akvarela premijerno će biti postavljen u Likovnim salonu „Vladimir Becić“ Galerije umjetnina grada Slav. Broda. Otvorenje izložbe i promocija laureata bit će u svibnju 2019. godine.  

      U Galeriji V. Karas, Gradskog muzeja Karlovac, Ljudevita Šestića 3 u Karlovcu izložba će se otvoriti u srpnju  2019. godine.

      Izložba 8.triennala biti će postavljena i Muzeju Mimara u Zagrebu u studenome 2019.

2. ODBORI IZLOŽBE

2.1. Organizacijski odbor 8. Hrvatskog triennala akvarela je tijelo sastavljeno od 4 člana:

    1. Romana Tekić, dipl.pov.umj., ravnateljica Galerije umjetnina grada Slavonskog Broda,

    2. mr.sc. Hrvojka Božić,  ravnateljica Gradskog muzeja Karovac,

    3. Branimir Pešut, prof, voditelj Kabineta akvarela Galerije umjetnina grada Slav.Broda

    4. Aleksandra Goreta, akademska slikarica, voditeljica Galerije „Vjekoslav Karas“,.

Organizacijski  odbor imenovao je  članove odbora za izbor djela:

  1. Sonja Švec Španjol  povjesničarka umjetnosti,
  2. Iva Körbler,  povjesničarka umjetnosti,
  3. Tomislav Buntak , akademski slikar,predsjednik HDLU.

2.2. Odbor za izbor djela izabire djela za izložbu i dodjeljuje Veliku otkupnu nagradu Hrvatskog triennala akvarela od 5000 kn. 

3. UVJETI IZLAGANJA

3.1. Pravo sudjelovanja na izložbi imaju počasni autori (počasni autori su nagrađivani laureati iz prijašnjih saziva HTA)  i autori koji su se odazvali na javni poziv uz uvjet da prihvaćaju odredbe ovog Pravilnika.

3.2. Jedan autor može prijaviti najviše jedno djelo.

3.3. U obzir za odabir dolaze djela izrađena vodenim bojama (akvarelom) izvedena na podlozi formata ne većeg od 700 x 1000 mm.

3.4. Izlagači su uz radove organizatoru dužni poslati kontakt podatke (adresa, e-mail adresa, mobitel, telefon i sl.) i podatke za katalog.

Podaci za katalog obuhvaćaju biografske podatke autora (kratak životopis sa osnovnim informacijama o autoru) i podatke za katalošku jedinicu pojedinog prijavljenog djela (autor, naziv, dimenzija, godina nastanka, tehnika).  

Podaci za katalog moraju biti snimljeni u digitalnom obliku ( cd s microsoft word dokumentom). Podaci za katalošku jedinicu pojedinog prijavljenog djela moraju biti ispisani na poleđini djela. Djela bez priloženih podataka neće se uzeti u obzir za izlaganje.

3.5. Djela svih sudionika (osim počasnih) podvrgavaju se žiriranju.

3.6. Djela se dostavljaju neopremljena.

4. DOKUMENTI IZLOŽBE

4.1. Organizator priprema i objavljuje katalog izložbe. Svaki izlagač dobiva jedan besplatan primjerak kataloga izložbe.

4.2. Izlagači prepuštaju organizatoru pravo na fotografiranje i reproduciranje djela i bibliografskih podataka u  katalog, dokumentaciju i za propagandne svrhe izložbe bez odštete i naknade.

5. PREDAJA I POVRATAK RADOVA

5.1. Rok za predaju radova teče od objave poziva  do 15. ožujka 2019.godine.

5.2. Radovi se mogu poslati poštom ili  predati na adresi:

     Galerija umjetnina grada Slav.Broda, Starčevićeva 8, 35000 Slav. Brod

5.3. Troškove dostave snosi autor. Troškove osiguranja i posebnog rukovanja pri slanju na                  adresu snosi autor.

5.4. Troškove povrata radova snosi organizator.

6. OSIGURANJE IZLOŽBE

6.1. Organizator poduzima uobičajene mjere za osiguranja izložbe, ali se sama djela pojedinačno ne osiguravaju kod osiguravajućih društava.

6.2. Ako izloženi rad nije moguće zaštititi iz tehničkih razloga, organizator ne preuzima odgovornost za moguća nastala oštećenja.

7. PRODAJA

7.1. Organizator izložbe posreduje kod prodaje izloženih djela bez naknade.

8. UPRAVA

8.1.  Galerija umjetnina grada Slav.Broda, Starčevićeva 8, 35000 Slav. Brod, tel. 035 448 749.