Nade hrvatskoga slikarstva – Manuela Mandić

Teško je procijeniti koliko hrvatskih likovnih umjetnika trenutno ili duže vremena živi i djeluje u inozemstvu, nastojeći ostaviti svoj trag, kako u zemlji u kojoj žive ali isto tako i u domovini.

Akademska slikarica Manuela Mandić, jedna je od njih, diplomirala je nedavno na na širokobriješkoj ALU, izlagala je na nekoliko samostalnih izložbi. Iako grafičarka po obrazovanju, Manuela Mandić se hrabro okreće i prema slikarstvu, njegujući motiviku koja se može pronaći i na njezinim grafikama.

Nedavno je dovršila više slika velikog formata u trobojnoj kombinaciju, konfrontaciji žute, zelene i crne, tri dominantne boje koje prekrivaju gornji, srednji i donji dio slike, poput tri pola, tri odvojena, udaljena svijeta no prisiljena na sučeljavanje ili pak crveno bijele u sličnim turbulentnim odnosima

Nesputana gesta Manuele Mandić kreirala je zanimljivo i intrigantno djelo, sugestivnog i eruptivnog kolorita, nezaustavljive geste, brze i odlučne kretnje rukom koja mora savladati, prevladati opasnu bjelinu praznoga platna, koja se naravno, kao i uvijek, odupire bilo kakvoj težnji za vlastitim nestajanjem i utapanjem u žestoku kolorističku kompoziciju.

Novi ciklus Manuele Mandić svjedoči o oslobođenoj moći, o snazi koja izvire, izbija iz unutarnjosti i pretvara u kolorističko znakovlje.

Oduvijek sam doživljavao rad na velikom formatu kao doista nešto posebno, iako se mnogi autori teško odlučuju na te formate, držeći ih neprodajnim i teško izloživim.

Njezin novi ciklus otvara mogućnost kretanja prema gotovo nenaslutivim horizontima umjetnosti.

Manuela Mandić se ne ustručava, hrabro i odlučno ide dalje.

Miroslav Pelikan