Komentar na Izmjene i dopune Kaznenog zakona

Piše Tanja Leontić

U večerašnjem Dnevniku HRT u 19:00 sati objavljena je informacija koja je vjerojatno svima bila nepoznata,a to je da su izmjene i dopune Kaznenog zakona usvojene na Saboru RH još 28. prosinca 2018., te da su stupile na snagu 05. siječnja 2019. godine i kojima se uvodi termin “prisila nad zdravstvenim radnikom”

Tužno je da su ponovno izostavljeni nezdravstveni radnici i zdravstveni suradnici koji novim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti nisu postali zdravstveni radnici kao npr. socijalni radnici.

Zakon služi da se ljudi odvraćaju od počinjenja kaznenog djela. U protivnom zakon gubi svrhu ako javnosti nije poznat. Vlada i Sabor RH koji su predložili i donijeli ovaj zakon nisu o tome javnost puno prije informirali od njegovog stupanja na snagu 05. siječnja 2019.. Vladina administracija trebala je od toga napraviti pravu medijsku kampanju i možda se svi ovi incidenti na Klinici za plućne bolesti Jordanovac i KB Dubravi ne bi dogodili na ovakav način.

Izvadak iz istog:

Članak 35.

Iza članka 315. dodaje se članak 315.a s naslovom iznad njega koji glasi:

»Prisila prema zdravstvenom radniku“

Članak 315.a

(1) Tko doktora medicine, doktora dentalne medicine ili drugog zdravstvenog radnika koji zdravstvenu djelatnost obavlja kao javnu službu silom ili prijetnjom da će izravno uporabiti silu spriječi u obavljanju njegove zdravstvene djelatnosti, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.

(2) Ako je kaznenim djelom iz stavka 1. ovoga članka doveden u opasnost život ili tijelo doktora medicine, doktora dentalne medicine ili drugog zdravstvenog radnika ili mu je nanesena tjelesna ozljeda ili je uporabljeno oružje ili opasno oruđe, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

(3) Počinitelj kaznenog djela iz stavka 1. i 2. ovoga članka koji je bio izazvan protuzakonitim, bezobzirnim ili grubim postupanjem doktora medicine, doktora dentalne medicine ili drugog zdravstvenog radnika može se osloboditi kazne.«.