Ministarstvo zdravstva pokrenulo izmjene pravilnika o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti

Ministarstvo zdravstva pokrenulo je izmjenu Pravilnika o načinu obavljanja medicinsko-biokemijske djelatnosti u liječničkim ordinacijama, kako bi se osigurala odgovarajuća zdravstvena zaštita kod hitnih i akutnih stanja na lokacijama i u vrijeme kada medicinsko-biokemijski laboratoriji nisu dostupni, odnosno u vrijeme posebnih dežurstva u domovima zdravlja i punktovima županijskih zavoda za hitnu medicinu, doznaje se u petak u Ministarstvu.

Zbog neadekvatnog pravilnika liječnici u tim ustanovama dosad nisu mogli koristiti analizatore za brzu dijagnostiku krvi, pretragu koja omogućuje procjenu je li neki bolesnik u hitnom stanju. Rješavanje tog problema pokrenuto je nakon tragične smrti dječaka u Metkoviću.

Pravilnik donosi ministar zdravstva na temelju Zakona o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti, a na prijedlog Hrvatske komore medicinskih biokemičara, te uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatske liječničke komore (HLK).

Komora medicinskih biokemičara održala je radne sastanke s predstavnicima Koordinacije hrvatske obiteljske medicine i HLK-a, te predstavnicima Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu. Nakon konzultacija s njima izrađena je radna verzija nacrta pravilnika koja će biti razmatrana na zajedničkom sastanku predstavnika komore i ministarstva, kažu u Ministarstvu zdravstva.

Prije stupanja na snagu, pravilnik mora proći savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Hina

ivanovgood pixabay