ČETIRI GODIŠNJA DOBA – kalendar za 2019. godinu T. M. BILOSNIĆA

U sklopu izlaska petog toma Izabranih djela Tomislava Marijana Bilosnića, Izabrani Haiku, Knjiga III., tiskan je i kalendar „Četiri godišnja doba“ za 2019. godinu, ilustriran s dvanaest Bilosnićevih fotografija . Riječ je o umjetničkim fotografijama koje su pod istim nazivom u sklopu širega ciklusa ranije bile izložene u Samoboru (Gradska knjižnica Samobor) i Zadru (Caffe-galerija Đina), a koje na svoj način prate Bilosnićevo haiku stvaralaštvo.

Bilosnićeve fotografije hvataju trenutak suštine ljepote cvijeta, lista, kapi rose, paučine koja se prostire poput mjesečine, i sličnih mikro motiva na temu proljeća, ljeta, jeseni i zime. Koristeći se haiku trenutkom, japanskom vještinom aranžiranja, u čemu je Bilosnić međunarodno priznati majstor, u fotografijama se mahom odlučio za „pasivni princip“, za eterični, duhovni, edenski trenutak i stanje kada svaki cvijet s otvaranjem nove latice otvara i novu sliku, novi svijet, neki samo alkemiji svojstveni i znani simbol. Kroz godišnja doba, i životne cikluse Bilosnić prati prolazna značenja vječnoga, pojavu slika, oblika i boja, njihovo savršenstvo, sve ono što nosi značenja solarnog i lunarnog, muškog i ženskog, zvjezdanog i kozmičkog.

Za Bilosnićevu likovnu sklonost motivima cvijeća prof. dr. Antun Travirka je napisao kako je cvijet “izolirani simbol prirode možda zanavijeke izgubljena raja”, a književnik Miljenko Mandžo i ovo: „Bilosnić je u cvijeću prepoznao monograme sunca, osjetio da su cvjetovi smiješak zemlje i krenuo u njihovu metamorfozu da ih na slikama sačuva i pretvori u trajnu opomenu i upozorenje onima koji nisu svjesni vrijednosti zdrave prirode u kojoj živimo.“