Rasprava Ivana Pernara i novinara o vitaminu C

“Ja nisam nikoga liječio. Ne mogu biti nadriliječnik jer ne idem liječiti ljude. Ali ako ja kažem pred kamerama da će vas ulje od konoplje sve izliječiti od raka, a da vas kemoterapija neće izliječiti… Ja mislim da je veća šansa da će se netko izliječiti uljem od konoplje nego kemoterapijom. Jedna je stvar da ja to kažem, a sasvim druga kad bi išao ljude liječiti konopljom.”

Ja nemam pacijente. Ja sam u šali rekao da sam doktor. Ja sam na svojoj koži osjetio da vitamin C liječi. Dvostruki nobelovac je napisao knjigu u kojoj je obšnjavao da vitamin C liječi od prehlade. Kažu da to nije dokazano? Kažu neki i da se gospa ne ukazuje u Međugorju. Šta sad da im ja na to kažem.” Index