Skip to content

MARINA ELEZ – znanstvenica radi na francuskoj Sorboni, kako mutacije stanica utječu na organizme

Hrvatska znanstvenica radi na francuskoj Sorboni u laboratoriju “Jean Perrin”. Dr. sc. Marina Elez s proučavanjem je mutacija na razini pojedinačnih stanica započela još za postdoktorata kod prof. dr. sc. Miroslava Radmana

Ove godine objavila je zaista vrijedan rad na stranicama Sciencea. Mutation dynamics and fitness effects followed in single cells ili Praćenje dinamike mutacije i njezinih efekata na adaptivnu vrijednost na nivou individualnih stanica govori o usavršenoj metodi kojom je omogućeno izravno opažanje mutacija na razini stanice u više od 200 ciklusa repliciranja stanice. Riječ je o koraku bliže razumijevanju načina na koji mutacije utječu na organizme. Pri tome se ustanovilo i kako je tek jedan posto mutacija smrtonosno za stanicu kod bakterija. Isto je tako utvrđeno kako stanice koje su pod stresom nemaju povećan broj mutacija. Do otkrića dr. Elez promatranje mutacija moralo se raditi na cijeloj populaciji stanica, dok je sada mutacije moguće promatrati u stvarnom vremenu (dok se one rađaju) u individualnim stanicama. Na radu je surađivao i dr. sc. Ivan Matić s Medicinskog fakulteta “Paris Descartes”.

vecernji.hr, photo labos.upmc.fr