HULULK: U susret Božiću / Foto!

Dvadeset i devetero likovnih umjetnika, članova HULULK-a i njihovih gostiju, već tradicionalno u vremenu adventa ovaj put dvama izložbama, na dvije lokacije – prvom u pitoresknom Vugrovcu, u Župnom dvoru, drugom na najljepšoj adventskoj lokaciji Zagreba, prinose Isusu svoja djela na dar. U njima se isprepliću oblici i kolori nadahnuti ljubavlju i vjerom u temi posvećenoj Isusovom rođenju, stvaranju, utjelovljenju,…

No, izložbom želimo ukazati na pravi smisao Božića koji je u srcima nažalost izgubljen, odnosno na ono što je postao. Jer ostao je tek dijelom pučke tradicije, komercijaliziran i populariziran kao vrijeme rastrošnosti, materijalnog obilja, i gubi istinski smisao i temeljne vrijednosti koje predstavlja.

Najsnažniju i najljepšu riječ o svrsi Isusova dolaska daje nam Ivan evanđelista u proslovu svoga evanđelja – On Riječ dolazi među nas, postaje jednim od nas. Svemogući Bog nam daje novu priliku da postanemo ponovno Njegovi sinovi i kćeri. Sinovi u Sinu. Naš Bog Otac svoga jedinorođenca šalje među nas. Šalje Svjetlo – Riječ kojom progovara o neizmjernoj ljubavi koju ima za nas. A to je najveća istina naše vjere. I sve postade po Sinu Božjemu i bez njega ništa na svijetu nije postalo, a što je kasnije postalo, dakle bilo stvoreno, imalo je život u Riječi koja bijaše ljudima svjetlo. Učinila se vidljivom, opipljivom, postala prisutna među nama, postala raspadljivim tijelom, što smo i mi sami, kako bi nas otkupila, vratila nam dostojanstvo, oslobodila nas od zloga i na koncu vremena privela k sebi. Na to smo pozvani. Cijeli život svjedočiti Ljubav, Boga koji cijeloga Sebe, do kraja, predade za nas. To je smisao Njegova rođenja – u štalici, u uboštvu, iako Davidova roda – pružiti nadu i vjeru siromašnima, bolesnima, prognanima, ostavljanima, da nas Otac nikada ne ostavlja i da nam je darovao Svoga Sina kao spas.

A davati se istinski, poput Isusa, pravi je dar, dati ljubav i učiniti drugoga sretnim. Stoga bjesomučnu utrku za prigodnim poklonima, obilnom trpezom, „saturnalijama“ suvremenog društva, zamijenimo obiljem darivanja srca. Pokušajmo biti bolji, spremni istinski ljubiti, i ono najvažnije – reći Mu hvala što se za nas rodio, spustio s rajskih, kraljevskih visina donoseći nam obilje vječne, neuništive Božje ljubavi.

„Stoga se danas trebamo pokloniti onome malenom, nejakom, neuglednom, odbačenom, bolesnom, nevidljivom i u njemu prepoznati Svemogućeg, Stvarnog, Vječnog, koji drži život u svojim rukama. Jer u malim stvarima leže vrhunske vrednote. Kada to uspijemo, Božić će postati Božić.“

Izlažu:

Ivana Bilić Antičević, Ana Marija Botteri, Josip Botteri Dini, Mercedes Bratoš, Tamara Brmbota, Aline Dalgleish, Ana Divković, Ana Jakić Divković, Ivica Fišter, Vinko Fišter, Marija Galić, Karin Grenc, Radoslav Halužan, Andreja Hojnik Fišić, Irena Gayatri Horvat, Lojze Kalinšek, Lucija K Labaš, Rudolf Labaš, Dubravko Mokrović, Zlatko Milaković, Dora Mihaljević, Dijana Nazor, Lydia Patafta, Dafne Perković, Hrvoje Marko Peruzović, Srećko Planinić, Marija Puzak, Krunislav Stojanovski, Nada Žiljak

Sanda Stanaćev Bajzek