DUŠAN ŠKORIĆ – KATOLIČKO BAROKNO SLIKARSTVO U VOJVODINI

U ovom sveobuhvatnom pregledu baroknog slikarstva iz kato­ličkih crkava Vojvodine, Dušan Škorić izučava ikonografsku, ideološku i stilsku strukturu slike

Utvrđuje njihove atribucije i datira ih, istražuje okvire njihovog nastanka i način dolaska u Vojvodinu. Analizira patronatski mehanizam te mehanizam kupovine i dopremanja slika. Istovre­meno objašnjava kako su se u skromnim župnim crkvama našla djela najboljih baroknih slikara Srednje Europe. Iz ove studije saznajemo koji je značaj imala vizualna kultura u Vojvodini, koja je tada bila u sastavu jednog od najmoćnijih europskih imperija.