Dr. sc. Romana Matanovac Vučković, izvanredna profesorica na Katedri za građansko pravo Pravnog fakulteta i voditeljica specijalističkog poslijediplomskog studija „Intelektualno vlasništvo“ na Sveučilištu u Zagrebu održala je u Klubu Hrvatskog novinarskog društva radionicu „Intelektualno vlasništvo u novinarstvu“.

Među sudionicima su bili brojni novinari, ali i fotografi, blogeri te odvjetnici i suci pa se u diskusiji održanoj nakon radionice moglo čuti mnogo zanimljivih i različitih viđenja pojedinih problema iz područja intelektualnog vlasništva u novinarstvu.

„Nema boljeg trenutka od ovog sada za pokretanje inicijativa kojima bi se utjecalo na zakonodavca da što bolje regulira autorsko pravo!“ – naglasila je dr. sc. Romana Matanovac Vučković.

Radionica je obuhvatila tematiku intelektualnog vlasništva u novinarstvu, posebno pitanja zaštite novinarskih tvorevina kao autorskih djela te njihovog digitalnog korištenja u novinskom izdavaštvu. Ukazalo se na odnos autorskog prava i cenzure, a obrađena je i iznimno aktualna i zanimljiva tema o EU Direktivi o autorskim pravima na Jedinstvenom digitalnom tržištu s naglaskom na „kontroverznim“ člancima 11. i 13.

Foto: Indi Novak

Nataša Mesarić