Zaviri ispod u Petrinji

Etnografska izložba pod nazivom Zaviri ispod /donje rublje i higijena/, autorice Slavice Moslavac, govori o zabranjenoj temi o donjem rublju

Osim tradicijske etnografske građe, predstavit će se i suvremeno rublje od podsuknji, kombinea, grudnjaka, korzeta, gaća, čarapa, haltera…Na izložbi će biti 16 rollupova, cerada, nekoliko panoa, te lutke obučene u donje rublje, kao i brojni originalni predmeti iz prošlih vremena, načinjeni od raznih materijala: vune, pliša, pamuka, lana, čipke, flanela, markizeta, svile, satena…također su se uključili i umjetnici te izradili djela na temu donjeg rublja u pastelu, crtežu, akvarelu, temperi i gipsu.

Do polovice 20. stoljeća higijenske prilike u moslavačko, posavsko, slavonsko, banovinsko, bilogorskom kraju bile su uglavnom loše, ali su se s vremenom znatno poboljšale. Doduše, uvijek su postojale individualne razlike u higijenskim navikama od osobe do osobe, odnosno obitelji do obitelji. Doduše o higijeni, kao i o donjem rublju, ljudi nisu bili razgovorljivi, tako da i nema pouzdanih, ni posve točnih podataka. Donje rublje prisutno je kroz povijest već niz stoljeća, no, kao i sve ostalo u raslojenom društvu, bilo je privilegija onih bogatih i moćnih još prije pet tisuća godina. Donje rublje uvijek je imalo praktičnu funkciju pružanja potpore i higijene kako intimni dijelovi tijela ne bi dolazili u kontakt sa svakodnevnom odjećom i slično. Danas je donje rublje postalo toliko raznoliko da ga možemo pronaći za bilo koju namjenu. Donje rublje u današnjem smislu javlja se s europskim utjecajima, koncem 19. stoljeća i nije dio tradicijskog ruha. Šivani platneni grudnjaci, svileni i platneni kombineji i zimske gaće pumperice dolaze u modu tek u drugoj polovici 20. st. Podsuknje s brojnim naborima te ljetne gaće s čipkama na nogavicama donijele su europljanke (Čehinje, Slovakinje, Mađarice…).

One su osim gaća, nosile po nekoliko podsuknji od sasvim uz tijelo uskih i kratkih, do bogato ukrašenih i ubranih u pojasu koje su morale biti jako uštirkane, te dužih gaća sa čipkom koje i danas možemo vidjeti na brojnim folklornim priredbama. U sastavu narodnih nošnji, ispod gornje odjeće, nosile su se razne podsuknje, podsukljenke, kurte, kurtice, unteroki, granjerače raznih dužina i ukrasa, jer su prigodom rada kada su se gornje rubače zadizale ili potpregnule morale vidjeti podsuknje, bar djelomično, ukrašene čipkom.
Tradicijsko žensko donje rublje i to grudnjaci, korzeti, gaće, gotovo se i nije nosilo, samo u određenim prilikama ili neprilikama, kada je žena imala menstruaciju ili kako se to tada zvalo „svoje stvari“, te stavljala „te“ provlaku od lanenih krpa, vezujući ih o pojasu koji se vezivao na mašnu ili je mogao biti spojen samo na gumb. Muškarci su i po nekoliko gaća nosili zimi, ispod gornjih nešto debljih suknenih, lanenih ili plišanih hlača.

Izložba Zaviri ispod /donje rublje i higijena/, već je bila predstavljena u Kutini, Križu, Đurđevcu, Zagrebu, Kumrovcu, Vrbovcu i Đakovu. Slijedeće godine dogovoreno predstavljanje je u Novoj Kapeli, Osijeku i Bakru.

Peek beneath or Underwear, hygiene and body decoration

By the middle of 20th century, hygiene conditions in the Moslavina, Posavina, Banovina and Bilogora regions were mostly poor, but with time the situation improved considerably. It is true that there have always been individual differences in hygiene habits from one person to another, or family to family. Moreover, hygiene, as well as the underwear, were not the topics one would tend to talk about, so there are no reliable or completely accurate data. Underwear has been present throughout history for a number of centuries, but, like everything else in a stratified society, it was the privilege of those wealthy and powerful as early as five thousand years ago. Underwear always had practical function of providing support and hygiene, so that intimate parts of the body would be protected and not come into contact with everyday clothing. Today, underwear has become varied and we can find parts of it for any purpose. Underwear in today’s sense comes with European influences at the end of 19th century and is not part of a traditional dress. Sown linen brassiers, silk and canvas chemises and winter bloomers came into fashion only in the second half of 20th century. The underskirts with numerous plaits, and summer pants with lace on the legs were introduced by European women (Czechs, Slovaks, Hungarians, etc.). Besides bloomers, they wore several underskirts, from the body-fitting, narrow and short, to the richly decorated and tight at the waist that had to be starched, and longer underpants with lace. Croatian women also wore several types of underskirts and undergarments (kurta, kurtica, unterok, granjerača) of different lengths and decorations, because when at work the skirt edges were lifted, richly decorated underskirt with lace had to be seen. Thus, traditional women’s underwear, such as brassieres, corsets and pants, were hardly ever worn. Only in certain circumstances or when a woman had her menstrual period or what back then used to be called “her things” she put Te, a flax napkin, binding it at the waist, sometimes fixed with a button. Men used to wear a few pairs of long underpants in the winter, underneath the somewhat thicker cloth, linen, or plush pants.

Organizator: Interpretacijski centar baštine Banovine, Petrinja i Muzej Moslavine Kutina
Mjesto održavanja: Interpretacijski centar baštine Banovine, Petrinja
Vrijeme: 14. 11. 2018. u 19,00 sati
Ostaje otvorena do: 14. 12. 2018.
Tema: etnografska izložba Zaviri ispod/donje rublje i higijena
Autorica: Slavica Moslavac, muzejska savjetnica u MMK
Glazbeno scenski program: VS Rusalke, Kutina i PS Hrastovička gora, Hrastovica