Razgovor u povodu rada na ciklusu Od meditacije do strasti akademske slikarice Iris Bondora Dvornik

Akademska slikarica iz zagreba, Iris Bondora Dvornik, suvremena je hrvatska likovna umjetnica, autorica kompleksnog opusa, izlagala je na brojnim samostalnim i skupnim izložbama u domovini i svijetu, kontinuirano radi na novom ciklusu Od Meditacije do strasti

Vaš novi ciklus, „Od meditacije do strasti“ ozbiljno je narastao. Riječ je o više desetaka slika.
Da, na posljednjem sam ciklusu angažirana već dulje vrijeme,
obzirom da preferiram slikati na otvorenom prostoru. Misli i potezi su mi pritom žustri i brzi,boja ponekad leti…Atelijer mi je skučen i pruža mi jedino mogućnosti prilagodnje, stoga mi se slike u većem broju rađaju pod vedrim nebom, u okruženju ambijenta prirode, kad je to moguće.

Ciklus se temelji na slobodi kreativnosti.
Nakon više od 40 god bavljenja umjetnošću, za mene je,
logičan odmak od tradicionalnog i zadanog, a i umjetnost se temelji na kreativnosti.Sloboda predstavlja užitak nužnog slijeda.

Druga njegova odlika je specifičan doživljaj prostora i boje
Da li je odabir boje i doživljaj prostora specifičan, ne mogu
tvrditi, osim da ga kao takovog doživljavam, pa me time vjerujem i prezentira.

Pa i formati slika nisu posve uobičajeni.
Volim kad je nešto neregularno, neuobičajeno, ali pristojno i
skladno, pa tako vjerujem da biram i formate.

Novi ciklus je posve nefigurativan.
Mislim da je posve svejedno ,da li je slika figurativna ili to
nije, svakako je bitan doživljaj. Finalno ovisi o umjetnikovu senzibilitetu ,karakteru, stilu i vremenu, te okruženju u kojem živi.

Uz akrile na platnu, ciklus čine i crteži. Što je akrilima i crtežima zajedničko a što ih možda razdvaja?
Upravo je danas otvorenje Međunarodne izložbe crno, bijelih crteža u
Starogradskoj vijećnici u Splitu, sa nazivom Spoj likovne i kazališne umjetnosti, koje sam i ja sudionik. Time sam obnovila veselje crteža, iako još nisam sasvim sigurna da li ću ih uklopiti u sljedeću prezentaciju. No crtež je okosnica slike i svakako njezin preduvjet u svakom smislu.

Izbor iz opusa biti će predstavljen 2019. godine u Zagrebu.
Bude li sve teklo po planu, u prosincu 2019.god trebala bih izlagati u Muzeju Mimara.

Što je još novo u atelijeru?
Nakon 420 izložbi, od toga oko 55 samostalnih, uzimam si
privilegiju da se sve dešava spontano.

Miroslav Pelikan