Ana Sladetić i Miran Šabić – SJEĆANJA I PUTOVANJA

U četvrtak 11. listopada 2018. u 19 sati u Galeriji ZILIK (Radićeva 13, Karlovac) otvara se posljednja ovogodišnja izložba u organizaciji ZILIK-a, a čast da zatvore sezonu pripala je akademskim umjetnicima Ani Sladetić i Miranu Šabiću koji će se na izložbi pod nazivom “Sjećanja i putovanja” predstaviti karlovačkoj publici izborom recentnih crteža i grafika.

SJEĆANJA I PUTOVANJA

Izložba “Sjećanja i putovanja” tematski sjedinjuje izričajno posve različite cikluse dvaju autora, te nas uvodi u područje kolektivne i osobne memorije, relevantnosti uspomena i evokacije putovanja kako onih prostornih u radovima Ane Sladetić, tako i vremenskih u ciklusu radova Mirana Šabića.

Akvareli Mirana Šabića predstavljeni na izložbi tek su dio jedinstvene kolekcije koja je nastala nakon što je autor na tavanu obiteljske kuće pronašao kutiju prepunu uspomena iz djetinjstva. Otkriveni predmeti poslužili su kao podloga za razradu i nastanak ciklusa koji je umjetnik podijelio u tri međusobno povezane zbirke. Prvu zbirku čine predmeti koje je umjetnik preparirao i smjestio u teglice ispunjene mješavinom formalina i alkohola uz dodatak destilirane vode, drugu zbirku čini grafička mapa od pet listova u grafičkoj tehnici dubokog tiska (bakropis i suha igla), dok je treća zbirka sastavljena od dvanaest tabli rukom naslikanih slika u tehnici akvarela. Određeni predmet u pojedinoj zbirci okidač je memorije na jedno iskustvo, sjećanje ili uspomenu. U ciklusu akvarela svaki pojedini predmet detaljno je i precizno naslikan i numeriran, te tematski organiziran po tablama. Tako primjerice na tabli Japanska igra pojedinac može promotriti zasebno prezentirane sastavne dijelove predmeta, te izgled predmeta u cjelini. Ovakav hladan, distanciran, precizan i krajnje znanstveni pristup prikazu predmeta u potpunoj je suprotnosti s njihovim značenjem obzirom da je riječ o predmetima koji su autoru dobro poznati, bliski i u djetinjstvu često korišteni, te su bili glavni akteri u stvaranju uspomena i formiranju umjetnikove ličnosti prilikom odrastanja. Zasigurno najrazrađenija tabla je ona pod nazivom Lego kocke. Tematski poslagane i podijeljene u niz podgrupa, Lego kocke su ilustrirane i razložene do najsitnijih detalja i najmanjih samostalno prepoznatljivih rekvizita. Promatrajući izložene table daje se naslutiti kako sâm proces sistematiziranja, organiziranja i podjele, te potom minucioznog i strpljivog bilježenja pojedinih elemenata u tehnici akvarela uključuje meditativni misaoni proces prilikom kojeg umjetnik prezentacijom privatne zbirke svog djetinjstva omogućuje povezivanje na razini kolektivne memorije s čitavom jednom generacijom koja prepoznaje artefakte, jer su isti bili sastavni dio i njihovog djetinjstva.

Za razliku od sistematiziranosti i objektivnosti prikaza u akvarelima Mirana Šabića crtačko-slikarski ciklus Ane Sladetić krajnje je subjektiviziran nizom naznačenih i aluzivnih elemenata koji ostavljaju slobodu vlastitog dovršetka viđenog i percipiranog. Ciklus radova tematski je podijeljen u pet cjelina: Kolovoz, Migranti, Odmor, Praznici i Život. Iako izričajno i tematski različite, cjeline su međusobno povezane sveprisutnom svakodnevnom notom odnosno osjećajima koji se izmjenjuju unutar svakog pojedinca. S jedne strane to su sretni trenuci uživanja tijekom odmora i praznika, dok se s druge strane javljaju problemi egzistencije i realnosti onih koji žive na marginali društva. Naziv cjeline i pojedinog rada aludira i usmjerava na određene mentalne slike i emocije koje vežemo uz obrađenu temu. Ciklus Kolovoz predstavlja dijapazon pojednostavljenih subjektivno artikuliranih i ilustriranih sjećanja. Ona nikada nisu detaljna i precizna, već dolaze u bljeskovima koji grade priču. Elementi u nastajanju i nestajanju, odnosno preklapanju, subjektivne su interpretacije verbalno naznačenog. Kombinacijom crteža i slike, linija i boje autorica oblikuje niz manjih cjelina koje naznačuju zbivanja, dok naziv djela zaokružuje i potvrđuje priču započetu likovnim elementima pojedinog djela. U ciklusu Migranti dolazi do značajne promjene dominantne boje – duboko crnilo oblikuje podlogu na kojoj Ana Sladetić bijelim linijskim crtežom naznačuje sudbinu i tragediju današnjeg čovjeka. Jarke raznobojne tkanine daju naslutiti tradicionalnu odjeću različitih nacionalnosti čija površina biva umaljana crnilom koje se rastače po tijelima i licima prikazanih anonimnih osoba. Tematska cjelina Odmor obuhvaća mnoštvo raznolikih prikaza od urbanističkih veduta priobalnih gradova u djelima Luka i Luka II do interpretacije apstraktnih pojmova u radovima Misao, Odnos i Odnos II. Različite boje, oblici i kompozicije upotpunjeni su elementom kolaža u pojedinim radovima. Iako naizgled heterogen, ciklus radova unutar spomenute tematske cjeline izuzetno pronicljivo elementima subjektivnosti, intuicije i spontanosti izražava jasne poruke, doživljaje i komentare viđenog ili proživljenog. Radovi variraju od prikaza svakodnevnih motiva kroz mnoštvo boja i detalja do krajnje pojednostavljenih interpretacija misaonih procesa simbolički prikazanih u formi nekoliko ključnih elemenata kao mentalnih okidača. Iako ponajviše figurativno cjelovit i prepoznatljiv, no opet individualan i drugačiji od sveg ostalog, ciklus Praznici interpretiran je u formi jednostavnog crteža flomasterom gdje i bez naziva rada lako prepoznajemo o kojim je motivima riječ. U posljednjem ciklusu Život djela reflektiraju kompleksnost i slojevitost života naglašenim heterogenim izričajem. Od izrazito kolorističkih slikarskih elemenata preko akromatskih linijskih crteža, pa sve do krajnje pročišćenih minimalističkih bakropisa à la poupée, umjetnica ukazuje na povezanost onoga što pripada zajedno, čija logička i osjećajna dosljednost i uzajamna ovisnost mišljenja i djelovanja čini sam život.

Naizgled posve različiti, predstavljeni ciklusi se u svojim suprotnostima međusobno nadopunjuju. Dok Miran Šabić detaljno, precizno i definirano oblikuje svoj ciklus i na temelju sveopće prepoznatljivosti motiva ostvaruje komunikaciju s izvanjskim u području kolektivne memorije, Ana Sladetić subjektivno, automatizmom i osjetilno započinje, naznačuje i ostavlja slobodu samostalnog zaključivanja i građenja slike prilikom čega pojedinac biva vođen emocijama koje u njemu pobuđuju boje, linije i plohe, te naglašeni ritam i kompozicija. Organizacijom vlastitih uspomena Miran Šabić vodi promatrača na vremensko putovanje kroz kolektivno nesvjesno, dok istovremeno kolektivno u radu Ane Sladetić naglašenom individualizacijom prelazi u osobno, misaono i intuitivno, te postaje element izričaja unutarnjeg osobnog putovanja.

Sonja Švec Španjol, mag.hist.art.

Ana Sladetić rođena je 1985. u Vukovaru. Diplomirala je 2009. na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, na kojoj je 2016. doktorirala.

Sudjelovala je na brojnim grupnim i samostalnim izložbama u Europi i inozemstvu. Primila je više nagrada za svoj rad, među kojima i nagradu za najbolji rad izložbe World Youth Art Festival (Seul, Južna Koreja, 2017), ex aequo na 25. slavonskom bijenalu (Muzej likovnih umjetnosti, Osijek, 2016.), zatim prvu nagradu Celebrate Originality, Adidas u suradnji s Muzejom za uličnu umjetnost (Zagreb, 2010.) te grand prix 30. salona mladih (HDLU, Zagreb, 2009.). Održala je više javnih predavanja i radionica u suradnji s domaćim i stranim kulturnim, muzejskim i galerijskim institucijama. Usavršavala se i boravila je na umjetničkim rezidencijama u Njemačkoj, Belgiji, Francuskoj, Finskoj i SAD-u. Docentica je na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Živi i radi u Samoboru i Osijeku.

www.anasladetic.com

Miran Šabić rođen je 1986. godine u Brežicama, Slovenija. Diplomirao je 2010. godine na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu u klasi prof. Frane Para, a na istoj Akademiji je i doktorirao 2017. godine na Poslijediplomskom doktorskom studiju pod mentorstvom red.prof.art. Ante Rašić i izv.prof.dr.sc. Leonida Kovač. Sudjelovao je na rezidencijalnim programima VCCA Residency Virginia u SAD-u, St. Marys College of Maryland u SAD-u, u Frans Masereel Centrumu u Belgiji, te u I-A-M Residency Berlin u Njemačkoj.

Držao je predavanja o vlastitom radu u Južnoj Koreji (Seul), SAD-u (Maryland, Leonardtown, New York), u Latviji (Riga), Belgiji (Kasterlee, Arendonk), Njemačkoj (Stuttgart) te Hrvatskoj.

Od 2009 kontinuirano izlaže u Hrvatskoj i svijetu. Izlagao je na 15 samostalnih te preko 100 skupnih izložbi od kojih su najznačajnije: World Youth Art Festival, Seoul, Južna Koreja 2017. / The 22nd Seoul International Festival, Chosunilbo museum, Seoul, Korea 2014. / Neo Print Prize 2014, Neo: Gallery, Bolton, Engleska, UK / 8th International Printmaking Bienal Douro 2016, Douro, Portugal / The 3rd and 4th Graphic Art Biennial of Szeklerland, Sfântu Gheorghe, Rumunjska / 1st Expression of World Art (NEWA) 2011, Henan Museum, Zengzhou, Kina / T- ht nagrada, MSU, Zagreb, Hrvatska / 7. Biennale of Drawing, Muzeum of West Bohemia, Plzen, Češka / Print art fair, FMC, Kasterlee, Belgija / DI CARTA/PAPERMADE, Schio, Italija

Dobitnik je više nagrada i priznanja od kojih se ističu Nagrada Vlade Republike Južne Koreje – Congresman Award, World Youth Art Festival, Seoul, Južna Koreja 2017. / Nagrada Muzeja suvremene umjetnosti, 33. salon mladih, Dom HDLU, Zagreb, 2016. / IMAF award, OSTEN Bijenale crteža, Makedonija 2012. / Velika nagrada za grafiku, INTERBIFEP, Međunarodna galerija portreta, Tuzla, BiH, 2011. / Nagrada HDLU-a, 6. Hrvatski trijenale grafike 2012.

Od 2012. radi kao asistent, a od 2018. kao docent na Grafičkom odsjeku Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu.

www.miransabic.com