Svi na skup u Vukovaru za obranu časti, dostojanstva te psihičkog i tjelesnog zdravlja žrtava

Skup za obranu časti, dostojanstva te psihičkog i tjelesnog zdravlja žrtava ratne agresije na grad Vukovar 1991. godine

Etički, moralno, humanistički, društveno i domoljubno je odgovorno i primjereno aktivno i neposredno poduprijeti skup humanizma, empatije i solidarnosti sa žrtvama ratne agresije JNA te paravojnih srbijanskih i lokalnih srpskih jedinica na civilno stanovništvo i branitelje grada Vukovara 1991. godine!

Ujedno je sudjelovanje na tom skupu čovječnosti, empatije i solidarnosti i zaštita psihičkog i tjelesnog zdravlja žrtava ratne agresije odnosno građana Vukovara; jer svakodnevno susretanje na ulicama Grada silovatelja, ubojica i agresora koji im se uz to i podsmjehuju te ponižavaju i obezvrjeđuju kao ljude, kronična je psihotrauma koja se godinama kumulira te kod žrtava izaziva psihičke i tjelesne poremećaje i bolesti!

Građanke i građani, narode hrvatski:

SVI NA SKUP U VUKOVARU 13. LISTOPADA 2018. ZA OBRANU ČASTI, DOSTOJANSTVA TE PSIHIČKOG I TJELESNOG ZDRAVLJA ŽRTAVA RATNE AGRESIJE NA GRAD VUKOVAR!

Odbor „Ljudi za ljude – ljubav, empatija, altruizam i solidarnost zrcalo su čovječnosti“

Erih Lesjak