Osnovana Podružnica Imotski HKLD-a / 300 foto!

U Imotskom osnovana Podružnica Hrvatskoga katoličkog liječničkog duštva. Za predsjednika Podružnice izabran je Nikola Kilić, dr. med. dent.

Na sjednici Upravnog odbora Središnjice HKLD-a održanoj 6. rujna 2018. odobrena je molba Inicijativnog odbora za osnivanje Podružnice Imotski. Nadbiskup splitsko-makarski Marin Barišić odobrio je osnivanje podružnice, a za duhovnika Podružnice Imotski imenovan je fra Zoran Kutleša.

Osnivačka skupština održana je 22. rujna 2018. godine u dvorani franjevačkog samostana nakon sv. mise u crkvi Sv. Franje u Imotskom. Osnivačka skupština počela je molitvom koju je vodio fra Zoran Kutleša.

Osnivačku skupštinu vodio je voditelj Sekcije doktora dentalne medicine HKLD-a mr. sc. Žarko Udiljak, dr. med. dent., članica Upravnog odbora HKLD-a prof. dr. sc. Marije Žagar, dr. med., dopredsjednica Sekcije farmaceuta i biokemičara Andreja Koščec, mag. pharm. i Nikola Kilić, dr. med. dent.

Mr. sc. Žarko Udiljak pročitao je pozdravno pismo predsjednice HKLD-a prof. dr. Ane Planinc-Peraica, dr. med., a zatim i Odluku Središnjice HKLD-a o osnivanju Podružnice Imotski. Za predsjednika podružnice predložen je Nikola Kilić, dr. dent. med. koji je jednoglasno izabran nakon što je iznio plan rada.

O izdavačkoj djelatnosti i drugim aktivnostima društva upoznala je članove podružnice sa radom predsjednica Sekcije za tisak HKLD-a dr. sc. Maja Peraica, dr. med., a čestitke u ime društva izrazila je glasnogovornica HKLD-a doc. dr. sc. Morana Brkljačić, dr. med. te zamolila članove Podružnice Imotski da se uključe u rad prema svojim sklonostima.

Iz Zagreba su na osnivanju podružnice sudjelovale tajnica Sekcije doktora dentalne medicine HKLD-a Petra Rajčić, mag. univ. med. dent. spec. dent.prot. i aktivna članica Sekcije DDM-HKLD Maja Habek, dr. med. dent.

Nakon završetka sjednice fra Zoran Kutleša ponudio je sudionicima osnivačke skupštine okrjepu u vrtu franjevačkog samostana. Članov HKLD-a iz Zagreba zatim su posjetili prekrasna jezera oko Imotskog, a nakon druženja uz ručak uputili su se kući. Sve je foto – dokumentirao naš urednik web stranice mr. sc. Stjepan Katić, dipl. ing.

Sretno i blagoslovljeno dragi Imoćani!

iz tekstova dr. sc. Maje Peraica, dr. med. i doc. dr. sc Morane Brkljačić dr. med.

Pogledajte 300 fotografija kronološki s cjelodnevnog događanja!