Silvana Konjevoda – PAPIRI: IZ CIKLUSA MEMORIJE

Silvana Konjevoda kao da slikom želi pobijediti objavljenu, sumnjivu ili šturu informaciju. Njen aktivi-zam ponuđen je upitima i svojevrsnom provokacijom promatraču

INFORMACIJE NA UPITU

Silvana Konjevoda ovim, sasvim svježim nizom radova, djelomično nastavlja dosadašnje cikluse. Kao i u prethodnima, ona koristi neuobičajena sredstva i načine progovaranja. U ovom slučaju, možda radi-kalnije, uvodi neke novine koristeći svoj, stilski prepoznatljiv rukopis. Brzo postaje jasno: likovnim nači-nima propituje okolinu i vlastitu poziciju unutar obvezatnosti trenutka. Njeno problematiziranje potkrijep-ljeno je neopremanjem radova konvencionalnom okvirima te izborom oblika/predmeta/informacija koje otkrivamo u ponudi.

Silvana nas okružuje radovima koje karakterizira kolažiranje, slojevanje. Važan je pojam sloj, koji znači odrediv red neke tvari prema drugoj. Možemo ga tumačiti pro/sinonimskim pojmovima: naslaga, opna, nivo, zakrpa, sediment, plast, nanos. U predstavljenom asortimanu nalazimo šarolik niz plošnih eleme-nata kojima umjetnica sklada, sedimentira kompozicije. Ponekad se radi o naslagama polutransparen-tnih papira koji su prepušteni mreškanju djelovanja vodenog medija. Na njima nalazimo zapise, gestual-ne poteze ili fleke. U pozadini su najčešće zamrljani tonovi podloge. Otkrivamo crtačke ili slikarske intervencije: poteze kistom, olovkom ili bojicama/pastelima. Raspoznajemo ostvarene zapise slova i brojeva, interpunkcije, strelice, oznake pruga željeznice, industrijske sprave, stepenište, lupu, prikaze biljki… U međuslojevima je prisutno također mnogo raznorodnog materijala. Pažljivim zagledanjem primjećujemo stranice novinskih članaka, pravne spise, obrasce računa, notni materijal, fotografije, topografske karte… Svi nabrojani elementi čine prezentiranu napetu, tajnovitu situaciju, raspodijeljenu/razasutu završenim radovima, sastavnicama ovog ciklusa.

Čini se da umjetnica ne želi ponuditi neko konkretno značenje uslojenim znakovima. No, likovni, cr-tački ili slikarski te tiskarski, slovni ili notni segmenti nose socijalne konotacije. Uvođenje tiskanih stranica u radove nosi konceptualni, akcionistički odziv. Posebno u suvremenosti, kad znamo da se medijske obavijesti plasiraju orkestrirano, ciljano, kako bi prikrile nelagodne ili čak nelegalne, a svakako nepopularne postupke vladajućih klika. Umjetnica možda to ne radi ciljano, već instinktivno propituje ponudu tiskanih informacija. Ili/ali: ovdje ne moraju biti zastupljene svježe informacije, no dotaknuta je ideja plasmana vijesti o stanju nekog događaja/objekta. Mi možemo doživjeti ove radove kao upozorenje. Znakoviti su zemljovidi. Prisjećamo se izbjegličkih kriza. Umjetnica izborom slojeva želi iskazati upit, protest prema položaju, situacijama ljudi među kojima postoje barijere, kategorije, kaste. Svjedočimo neugodnoj raznolikosti življenja u kojem se socijalni slojevi, razredi, klase nikada ne sreću ili ne dodiruju. Svjedoci smo distanci: nedodirljivih političara, pohlepnih tajkuna, hladnog i formalnog administrativnog osoblja te običnih ljudi. Srednji sloj intelektualaca i školovanih radnika kao da je nestao. Preostaju najniže pozicionirani proli ili prekarni ljudi koji više nemaju niti status radnika. Ni suvremene, medijske, internetske informacije/komunikacije nisu slobodne. Ukoliko algoritam ili grupa koja kontrolora društvene mreže odluči, može svakom od nas biti uklonjena fotografija, objava, informacija koja se, najčešće needuciranom supervizoru, čini sumnjiva iz bilo kojeg, nama nelogičnog razloga. Ovime situacija izmjena informacija postaje potpuno kontrolirana i ujednačena, sterilna, predvidljiva a napose podobna. O tome nas izvješćuje još na prijelazu stoljeća Naomi Klein, antikorporacijska aktivistkinja, u svojoj izuzetnoj knjizi „No logo“. Ali, treba to štivo pročitati…

Silvana Konjevoda kao da slikom želi pobijediti objavljenu, sumnjivu ili šturu informaciju. Njen aktivi-zam ponuđen je upitima i svojevrsnom provokacijom promatraču. Umjetnica nudi vizualizacije, a traži angažman promatranja na rubu odgonetanja. Ponuda je bogata oblicima i znakovima, izvedenim kom-binacijom kolaža, crteža i slikarskih postupaka. Ona želi da promatrač otkriva inicijacije koje njeni radovi nude. Otkrivanje oblika na radovima ne nosi oznaku trenutne jasnoće. Tu su čitljivi i nečitljivi zapisi. Pojmovanje, otkrivanje pojedinih nakupina značenja inicirano je kao sporo. Zasigurno traži angažman memorije koja traži ponovni pogled. Ova, indirektna ponuda, izaziva senzibilnog promatrača. Umjetnica to želi.

Naoko raznorodni izbor elemenata odašilje pritajenu, ali radoznalu energiju umjetnice i otkriva njen obimni, instinktivno senzibilni raspon doživljaja suvremenog svijeta. Ne treba često koristiti pojam osobno jer on može podnijeti mnogo potencijalnih tumačenja poput pojma ljubav. No u našem slučaju se osobno poimanje autorice zaista preklapa s iskazom. Uz to, posjetitelj, gledalac nije zakinut, ali doživljava provokaciju, izazov. Jer, umjetnica ništa direktno ne nameće. Ona kao da želi namamiti promatrača njemu samome. Kao da mu ostavlja/nudi mogućnost njegova individualnog doživljaja. A asocijacija, koje iščitavamo na radovima, zaista ne nedostaje. Postaje nam jasno da Silvana zapravo poseže za oblikom/materijalom iz obične, jednostavne, bliske okoline koju pretvara u dijelove radova. Materijalom sakupljenim „bez budžeta“ ona ostvaruje intimno promišljanje kroz snažne, znakovite radove.

Eugen Borkovsky, 2018.

Kurator: Eugen Borkovsky
Organizacija: Slađan Dragojević, voditelj programa galerije
Gradska galerija Orsola / Galleria cittadina Orsola, 14. IX. 2018., 18.00 h

Silvana Konjevoda rođena je u Rijeci, 1966. godine. Diplomirala je na Pedagoškom fakultetu u Rijeci, odsjek likovne kulture: Grafika s pismom i primijenjena grafika (prof. Josip Butković). Izlagala je na brojnim skupnim izložbama i priredila više samostal-nih: Grižane, Grožnjan, Karlovac, Kastav, Krasica, Lovran, Punat, Rijeka, Rovinj, Split, (HR); Gelsenkirhen (D); Skopje (MAK); Piran, Sečovlje (SLO); Beograd (SRB), itd… Dobitnica je brojnih priznanja i nagrada za umjetnički/autorski i pedagoški rad. Bavi se slikarstvom i pedagoškim radom. Članica je Hrvatskog društva likovnih umjetnika Rijeka. Živi i radi u Rijeci.

Impressum: Izdavač / Editore: Grad Buje / Citta di Buie; Gradska galerija Orsola; Za izdavača / Per gli editori: Fabrizio Vižintin; Organizacija: Slađanko Dragojević, voditelj programa galerije; Curator: Eugen Borkovsky; Design: studio E.V.B.; Tisak / Stampa: Comgraf Umag; Naklada / Tiratura: 100; Realizirano / Realizzato: IX. 2018.