U kamenu biti

Tamo

U kamenom kraljevstvu

Gdje kovitlaju se vreline

Ljubo Krmek – IBALO BALO / PROČITAJTE KNJIGU!

Gdje nebo zublje sije
Gdje se u srce zabada suhozidna žaoka
Gdje cijedi se gorčina iz pelina bujnog
Gdje glas čobanica cvati smiljem i koviljem
Gdje zaujena zemlja domorodni otrov iz usta vrca
Gdje ispod tvornog dlijeta kameno crtovlje plije
Gdje od usta do usta laze kameni vokali
Gdje bjesne vatre grijanice
Gdje stoljeća na kamene stepenice podsjećaju

Čekaju te pjesnici

Nesretnici

Vremenski kradljivci

Na kamenu golu

Čeka te pjesme kamenar
Nudeć’ zmijsku pletenicu na dar

Čekaju te mrki vuci i hudi hajduci

Golotinja i bosotinja
Glad i obilje

Strah i prestrah

Pravda i krivda

Duge ceste križnih puteva

Čeka te prošlost da bi je bolje razumio

Podignuta ruka s mačem
Ratnika

Sjena viteza na konju
Kopljanika

Čekaju te krušna i rušna
Stara gradišta
Ziđem krileć puk stisnut u zborove

Čekaju te razuđeni kalendariji
Zabilježeni u listinama poveljama pohvalnicama
darovnicama

Čekaju te krupne oči puteva lutalica

Čekaju te nametnuta zanimanja narodna

Ratovi

Čekaju te klanci jadikovci
Proslavljeni visovi radosti
Odjecani grozdovi bola

Zašućeni

Čeka te usijani žig pjesnički

Čeka te puk golubije ćudi
Zalepršan zlatnim suncem Humine

Čeka te uprćenim burilom nagnuta djevojačka rumen

Čekaju te vile nakvijojle
Babe roge
Kučibabe mojeg djetinjstva

Čekaju te žive trave
Hraniteljke melemice rodnice mirisavke

Čekaju te žitna zrna
Žrvnjem satrvena
Mlinom samljevena

Čeka te zuj pčela
Medno raskriljen cvjetnim poljima
Bezvodna vina pijana

Čeka te muk ponornice
Kolobar drmom vrutka načinjen

Čekaju te s pjesmom zvonika pozaspala kamena sela

Čekaju te zapete stupice mirnih odmorišta
Persijane noći kušinom bijeljene

Čeka te spomenička bista
Podignuta u čast

ODLAZAKA I POVRATAKA

Čeka te
Porodom naslijeđena nevolja draga
Da slatkog li jada
Vidiš li sada
Ti
Iz daljine
Što snatriš mi ime
Uporno tražeći rime

Tamo
Ta ima li što ljepše
Do li tamo biti

Do li tamnjenikom doma biti

Kao ja

Sin vjetra

Nabusiti

Onaj stvarni biljeg, stajećak iz srednjeg vijeka, ili onaj
virtualni iz svijeta našega pjesnika, ima svoju tehnologiju postanka.
Čini se kako su te dvije tehnologije, ona drevna i stvarna i ova
suvremena pjesnička i imaginarna, na svoj način posve jednake.
Strpljivim monotonim ponavljanjem kratkih udaraca dlijeta u
kamen budi mu se duša, on postaje i ostaje na ovom svijetu cijelu
ljudsku vječnost. Pjesma je stoga vrcava, kratkog i jezgrovitog
izraza, sjeckava. Uglazbena je u ritmu klesarskog dlijeta u rukama
vrhunskog majstora klesara, kamenočovjeka. Takav ritam snažno
budi dušu pjesme baš kao što je i dlijeto, „špica“ budila u kamenu.

… …

prof. dr. sc. Pero Marijanović

NAKLADNICI
Naklada Društva hrvatskih književnika
Herceg Bosne, Mostar
Ustanova Založba kralja Tomislava, Čapljina
Knjižnica
SUVREMENICI
Knjiga šezdeset deveta
Urednica
Marina Kljajo – Radić
Recenzenti
Pero Marjanović
Krešimir Šego
Likovna oprema i portreti
Trpimir Grgić
Tisak
FRAM-ZIRAL, Mostar

uvodna slika: Trpimir Grgić