Skip to content

Ljubo Krmek – IZ HUMSKE ZEMLJE, Knjiga druga / Pročitajte i pogledajte knjigu!

U ono vrijeme kad predšasnici ne umješe
lomiti kamen, niti još otkriše da ga
mogu spajati klakom, ziđaše – nasipaše
građevine od prikupljenog kamena ili zemlje. Takve
građevine pronalazimo smještene na vrhovima
humova s kojih se otvara dobar pogled i pregled u
daljinu. Uglavnom se sastoje od gomila – nasipa,
koji su često u svezi s gorostasnim čunjastim ili
piramidalnim građevinama.
Ako je samo jedan nasuti bedem zaokružio gradište,
takvu građevinu nazivamo gradac, za razliku od
onih gdje ima više koncentričnih nasipa ili gdje
građevina sporednim i poprječnim nasipima izgleda
zapletenija. Takvu nazivamo grad. Svrha gradnje
ovakvih utvrda bijaše različita. Neke su građene kako
bi zaštitile naseobinu koja se smjestila u njihovom
središtu ili, ako je naselje bilo u blizini, da
im usljed nevolje posluži za utočište i zaklonište.
Druge su opet imale namjenu bogoštovnih
obreda.

… …

Naklada
Društva hrvatskih književnika
Herceg Bosne, Mostar
Matica hrvatska Stolac
Knjižnica
BAŠTINA
Knjiga *****
Za nakladnika
Ivan Sivrić
Mladen Bošković
Urednik
Ivan Sivrić
Recenzenti
Tina Laco
Ivan Baković
Lektor
Marijana Krmek
Grafičko oblikovanje
Print Team Mostar

CIP – Katalogizacija u publikaciji
Nacionalna i univerzitetska biblioteka
Bosne i Hercegovine,

See also  Književni esej o Balši Brkoviću