Skip to content

Izložba slika Alisa Teletović: Sve moje duše u potrazi za sobom

Ekspresionistički trag u boji, i nagovještaj lica, osobe, anđela, nekonvencionalnog nabojan – mi dopušta da spontano, naizgled naivno i eksperimentirajući u pokretu i boji, gradim priču o samospoznaji kroz duše koje se suočavaju sa sobom i s iskušenjima kroz koje prolazi žena danas

Alisa Teletović umjetnica je nekonvencionalnog naboja, čije je slikarstvo snažno i poletno. Ona spontano, naizgled naivno i eksperimentirajući u pokretu i boji, gradi priču o samospoznaji kroz duše žena koje se suočavaju sa sobom i s iskušenjima kroz koje prolazi žena danas: potrebom za ljubavi, očekivanjima, potragom i pročišćenjem, traganjem za unutarnjim djetetom.

Alisa o svom radu:
” Sve moje duše u potrazi za sobom, ekspresionističke, ilustrativne, figurativne slike su nastale kao traganje za sobom koje je intenzivno krenulo povratkom u Bosnu i Hercegovinu 2011.godine. Izbivanje iz svoje zemlje, i život na drugom kontinentu, u Australiji, predstavlja jedan važan period mog slikarstva, u kojem sam slikala pejzaže, ptice emu, eukaliptuse, gdje mi je bio bitan osjećaj za porodicu, gradila sam utočište. To beskrajno prostranstvo i dan danas ima moju dušu zatočenu na nebu.

Povratkom «kući», osjetila sam potrebu za intimnijim pristupom/pogledom, kako prema sebi, tako i prema ženi općenito. Intuitivno slikajući ekspresije i figurativne emocije mojih duša, došla sam do unutarnjeg djeteta. Upitala se, razotkrila. Moje unutarnje dijete osjeća i doživljava, ono je meka toplina srca. Moje duše žive, one pričaju sebe kroz mene. Ili je obratno? Introspektivni (auto)portreta stanja žene, razgovora u potrazi za duhovnošću, su u biti, moji razgovori sa samom sobom, traganje mog postojanja, bitnog i nebitnog mjerenja osjećanja, srca i pokušaja pronalaska mira. Mira unutar sebe.

Ekspresionistički trag u boji, i nagovještaj lica, osobe, anđela, nekonvencionalnog nabojan – mi dopušta da spontano, naizgled naivno i eksperimentirajući u pokretu i boji, gradim priču o samospoznaji kroz duše koje se suočavaju sa sobom i s iskušenjima kroz koje prolazi žena danas. Ovo svojevrsno autobiografsko pročišćenje emocija se nudi na dlanu, ulaskom u nju, slika živi svojim životom, a ja sam se spasila.”

Alisa Teletović, likovna umjetnica iz BiH, diplomirala je 2000. godine na RMIT univerzitetu u Melbourneu, gdje je studirala likovnu umjetnost, elektronski dizajn i medije. Članica je Udruženja likovnih i primijenjenih umjetnika BiH, Napretka te ULUBIH-a. Iza sebe ima osamnaest samostalnih izložbi, između ostalog u Melbourneu, Perthu, Adelaide, Sarajevu i Tuzli. Laureatkinja je niza priznanja i nagrada. Njeni umjetnički radovi nalaze se u javnim i privatnim kolekcijama širom svijeta, s ljubavlju se kupuju, vole i uživaju.

U srijedu, 12. rujna u 19 sati u galeriji Živi Atelje DK (Ilica 110) otvara se prodajna izložba slika “Sve moje duše u potrazi za sobom” umjetnice Alise Teletović. Izložba je otvorena do 15.9., radnim danom od 18 do 20 sati, a subotom od 11 do 14 sati.

Živi Atelje DK je nezavisna, interdisciplinarna, nevladina i neprofitna organizacija koja pruža podršku različitim umjetničkim izrazima i potiče suradnju među umjetnicima. Udruga Živi Atelje DK u svojem radu naglasak stavlja na propitivanje identiteta i razumijevanje drugosti kroz aktivnosti koje povezuju lokalnu i međunarodnu zajednicu u umjetničkom procesu. Udruga se bavi i zaštitom te promocijom umjetničkog nasljeđa akademske kiparice Vere Dajht-Kralj čiji je atelje središte naših kreativnih aktivnosti.