Ljubo Krmek: HRVATSKO PJESNIŠTVO DONJE HERCEGOVINE / PROČITAJTE KNJIGU!

Otkako je svijeta i vijeka, svi narodi teže za ljepšim, sigurnijim i boljim
životom. U toj i takvoj brizi svojim rukama i umom stvaraju razna dobra.

Ljubo Krmek: HRVATSKO PJESNIŠTVO DONJE HERCEGOVINE / PROČITAJTE KNJIGU!

U isto vrijeme, koliko mu to životne prilike dopuštaju, čovjek misli i
razmišlja o odnosu među ljudima, obitelji i domovini. Iz tog promišljanja,
osim materijalnog, nastaje i duhovno dobro. Taj nastanak duhovnog dobra
nazivamo kulturom. Za kulturni napredak jednoga naroda, uz volju i čisto
srce, potrebno je i znanje. Znanje se stječe učenjem i prosvijećenošću. Što
je prosvijećenost veća i raširenija, to je veći napredak i u materijalnom i u
duhovnoj kulturi jednoga naroda.

Dobro nam je znano kroza što je sve prošao hrvatski narod u Bosni i
Hercegovini. Višestoljetni zulumi i raznorazni pritisci učiniše da se u našem
narodu književna svijest javlja relativno kasno. Osobito je bilo teško
hrvatskome narodu u Donjoj Hercegovini, iz koje sam odlučio okupiti
sve one koji su ikada objelodanili ijednu zbirku pjesama a veže ih hrvatska
riječ. Zadao sam tu zadaću sebi prilikom održavanja šestog Neretvanskog
znanstvenoga i kulturnoga susreta, koji bijaše posvećen Nikoli Nini Buconjiću,
harnom Neumljaninu!
… …

Nakladnik: MATICA HRVATSKA STOLAC
Za nakladnika: dr. Mladen Bošković
Urednik: dr. sc. Ivica Puljić
Lektura: prof. Marijana Krmek
Grafički urednik i naslovnica: Milan Vulić
Portret: ak. sl. Trpimir Grgić
Tisak: PRINT TEAM, Mostar
Naklada: 500 primjeraka