Skip to content

JELENA KOVAČEVIĆ – POLINOM

srijedu, 12.9.2018. u 20.00 sati u Domu HDLU  (Trg žrtava fašizma 16) otvorit će se izložba umjetnice Jelene Kovačević pod nazivom Polinom.

IZJAVA O RADU

Izložba Polinom nastala je u sklopu poslijediplomskoga studija Slikarstva na zagrebačkoj Akademiji likovnih umjetnosti, pod mentorstvom red. prof. art. Ante Rašića i sumentorstvom red. prof. dr. sc. Vere Turković. Polinom je tako dio buduće doktorske disertacije, a podijeljen je prema razdobljima svoga nastanka. Kronološki gledano, razvoj ideje prikazan je na sljedeći način:

1: Deset crteža (2016.)

Crtežima istražujem i uprizorujem stanja u kojima je karakteristična prisutnost nekoliko proturječnih emocija. Likovi postavljeni u interijere i eksterijere zrcale unutarnja previranja.

2: Odabir fotografija za veliki prikaz (2017.)

U ovoj su cjelini izložene sve fotografije koje sam upotrebljavala tijekom rada na izložbi. Postavljam se u ulogu detektiva i zapisničara obiteljskih doživljaja kroz fotografije, bez pomagača i svjedoka te stvaram novu dokumentaciju koju će jednoga dana netko drugi promatrati kao izdvojeni trenutak prošlosti.

3: Skice i vizualni dnevnik (2017.)

Na crtežu Polinom, okosnici cjelokupnoga postava, stvaram jukstapoziciju četiriju odabranih likova i razmišljam o položajima koji im pripadaju unutar okvira. Nakon definiranja formata slijedi rad na dvjema umanjenim skicama pri čemu početna ideja prolazi određene promjene. Usporedno, vodim vizualni dnevnik, sa svrhom rasterećenja od odgovornosti koju nosi rad na izložbi.

4: Crtež Polinom (2017.) i analiza crteža (2018.)

Pet likova nositelji su radnje: četiri ženske osobe i jedna životinja u pozadini. Nevidljiva radnja zbiva se u nepostojećem prostoru. Atelijerskim izlaganjem i pružanjem uvida u bilješke opraštam se od svojega dugogodišnjeg rada.

Jelena Kovačević