Ciklus velikih formata ulja i akrila Petera Weisza

Peter Weisz suvremeni je hrvatski i izraelski likovni umjetnik, slikar koji je uspješno izlagao u mnogim uglednim i prestižnim galerijama i muzejima diljem svijeta, autor je vrlo obimnog i slojevitog opusa koga čini nekoliko snažnih ciklusa

Sasvim slučajno nedavno sam se susreo, suočio s dijelom bogatog opusom Petera Weisza, nastalog prije nekoliko godina, 2011. i 2012. , na velikim formatima u kombinaciji ulja i akrila.

Ciklus je ponajprije koloristički osobit, vrlo poticajnih, uzbuđujućih, emotivno nabijenih boja koje ispunjaju plohe i prostore ne figurativnih motiva na većini slika iz ovoga ciklusa, u neprestanom kovitlacu, pravocrtnim i krivudavim gibanjem , rasprostiranjem, širenjem, kroz igru svojih pokreta i gesta, u susretanju s brojnim simbolima i znakovima, koji nas upućuju na prikrivena značenja i rješenje odgonetke.

Druga posebnost ovoga većeg dijela ciklusa jest snažni osjećaj optimizma koji poput nezaustavljive planinske bujice šiklja iz središta slike i preplavljuje nas, oslobađajućim osjećam ugode, zadovoljstva, sreće, olakšanja, napokon.

Dio slika posvećen je figurativnim motivima s istaknutim ljudskim likom, u teškoći i muci, u umiranju i smrti, čovjeka, samog nasuprot i iznad svijeta koji je pomalo bezličan i neosjetljiv na vapaje tijela koje lebdi prema visinama. Na ovim slikama prevladaju tamne, pesimistične boje, mračne i zlokobne.

I veći i manji dio ciklusa čine jedinstvenu cjelinu koja nas u potpunosti upućuje na misao kako je slikar jedino razmišljao o putovanju i o detaljima i sitnicama što obogaćuju ili poružnjuju to putovanje, koje traje ili jedan dan ili pak cijeli život s mnoštvom događaja u kojima je čovjek samo statist u golemoj rijeci ljudske povijesti.

To putovanje umjetnik bilježi na svoj način, njegov je dnevnik niz povezanih ili posve odijeljenih slika, koje prate protekla, nedavna ili davna zbivanja, pretvorena u simbol, u linije, u mrlju boje, u dinamiku dešavanja.

Weisz slika sjećanje, segmente točnije ,koji oblikuju memoriju ljudskog hoda kroz život.

Doista, kako jedan dan ili čak cijeli život smjestiti na jednu sliku i sve kazati, ništa ne zaboraviti i ponajprije spomenuti lakoću radosti života, eto to je jednostavna poruka slojevitog ciklusa velikih formata ulja i akrila slikara Petera Weisza.

Miroslav Pelikan