Skip to content

Fotografije Brune Blažine “Zavičaj”, u Narodnom muzeju Labin

Najčešći motivi fotografija Brune Blažine prisjećanja su na Drenje, Ravni, na rodni kraj; smokva, ulika i vinova loza, kamen i more

BRUNO BLAŽINA, rođen je 25. 01. 1938. godine u Drenju. Osnovnu školu završio je u Drenju, sedmoljetku u Labinu. U razdoblju od 1952. do 1957. godine plovio je na Jugoliniji, a 1954. upisuje studij ugostiteljstva u Rijeci. 1957. godine iskrcava se sa broda i trajno nastanjuje u SAD. Nakon završetka vojne obuke u SAD, upisuje u New Yorku SVA „School of Visual Arts“, nakon 3 godine diplomirao je kao odličan student. Nakon diplome zaposlio se u jednoj od najpoznatijih ženskih revija McCall’s gdje radi 23 godine kao grafički urednik. Uz profesionalni rad kao grafički urednik, gotovo svakodnevno slika i fotografira. Najčešći motivi njegovih fotografija prisjećanja su na Drenje, Ravni, na rodni kraj; smokva, ulika i vinova loza, kamen i more.