Natječaj za kustose za sudjelovanje na CreArt seminaru u Portugalu

Što znači kurirati izložbu? Prezentacija prošlosti, pripovijedanje sadašnjosti

Otvoren je natječaj za 25 kustosa ili umjetnika iz CreArt mreže za sudjelovanje na seminaru pod nazivom “Što znači kurirati izložbu? Prezentacija prošlosti, pripovijedanje sadašnjosti“, koja će se održati u Portugalu, u gradu Aveiro, u kongresnom centru „Centro de Congressos de Aveiro, Pequeno Auditório“ od 29. do 31. listopada 2018.

OSIGURANI TROŠKOVI:

  • Putni troškovi do 600 eura
  • Troškovi smještaja
  • Troškovi hrane (od 29. do 31. listopada)
  • Sudionici bi trebali donijeti prijenosno računalo ili bilježnicu
  • Sudionici bi trebali sudjelovati u svim seminarskim aktivnostima

TEMA SEMINARA:

Na seminaru će se istraživati odnos između povijesti umjetnosti i kuriranja te uloge priče u tom procesu. Seminar će biti fokusiran na suvremene izložbe radova iz dvadesetog stoljeća i bavit će se sljedećim pitanjima:

– Kuriranje u dinamici odnosa između centra i periferije: umjetničke prakse s periferije, kuriranje i produkcija povijesti

– Uloga kuriranja u odnosu na unaprijed definirane umjetničke kanone ili hijerarhije u umjetničkoj  praksi

– Tržište, politika i društvena dinamika: kuriranje kao praksa uplitanja

– Promjene u povijesnoumjetničkim i kustoskim praksama

– Uloga muzeja u promišljanju institucije muzeja i njegovih narativa

– Promjene u načinu gledanja, razmišljanja – balansiranje komunikacije, propitivanje i izlaganje kao produkt naracije

Seminar će se sastojati od izlaganja i case-study-ja, uključujući diskusiju o esejima, posjet izložbi o kojoj će se raspravljati i sudjelovanja nezavisnog kustosa.

Voditeljica seminara je Mariana Pinto dos Santos, povjesničarka umjetnosti s doktoratom povijesti i teorije na Facultatu de Belles Arts – Universitat de Barcelona. Integrirani istraživač Instituta povijesti umjetnosti na Sveučilištu Nova de Lisboa (Filozofski fakultet) i pozvan učitelj na Odsjeku za povijest umjetnosti.

Link na cjeloviti natječaj.
NAČIN PRIJAVE:

Pravo sudjelovanja imaju isključivo kustosi ili umjetnici (umjetnici moraju biti  redoviti članovi HDLU-a) koji imaju boravište ili prebivalište u gradu Zagrebu. Potrebno je priložiti dokaz: osobna iskaznica ili putovnica i u slučaju da je adresa boravišta drugačija od prebivališta potrebno je uvjerenje MUP-a o prebivalištu u gradu Zagrebu.

Prijavitelji trebaju imati diplomu iz područja umjetnosti, kuriranja ili srodnih područja ili najmanje jednogodišnje radno iskustvo u muzeju ili galeriji.

Prijava se vrši isključivo preko on-line aplikacije (ako se prvi put prijavljujete na CreArt projekt, potrebno se registrirati).

Prijaviti/registrirati se možete ovdje (na dnu stranice).

Uz obrazac je potrebno priložiti i sljedeće dokumente spojene u jedan PDF:

– ime, prezime, adresu, telefonski broj i e-mail;

– osobna iskaznica ili putovnica (skenirana kopija);

– životopis;

– obrazloženje zašto želite sudjelovati na seminaru (najviše 1 stranica A4).

Razmatrat će se samo prijave koje su cjelovite i dostavljene na vrijeme.

Rok za prijavu: 16. rujna 2018.

Objava rezultata: 20. rujna 2018.

KONAČNA ODREDBA:

Podnošenjem prijave, autor je suglasan sa svim uvjetima ovog natječaja.

PITANJA:

Kontakt osoba za sva pitanja je Vida Meićvida.hdlu@gmail.com. Pitanja se zaprimaju isključivo putem e-maila.

 O CreArt PROJEKTU:

CreArt 2.0. je europska mreža gradova te privatnih i javnih institucija. Projekt je započeo 2012. godine s ciljem reagiranja na potrebe europskih kulturnih institucija što obuhvaća povećanje gospodarskog, socijalnog i kulturnog utjecaja vizualnih umjetnosti pružanjem bolje podrške umjetnicima, menadžerima u kulturi, industriji i široj javnosti. Nositelj CreArt projekta za Hrvatsku je Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, a pored HDLU-a projekt okuplja mrežu partnera iz Genove i Leccea (IT), Clermont-Ferranda i Rouena (FR), Katowica i Lublina (PL), Skopja (MK), Liverpoola (UK), Kaunasa (LT) i Aveira (PT) koju koordinira Gradski ured za kulturu grada Valladolida (ES). Petogodišnji projekt CreArt 2.0. provodit će se od 2017. do 2021. godine.