Skip to content

Lucija Sesartić / Ona koja dolazi – otvorenje izložbe i glazbeni program u Klubu Kocka

Konceptualni video rad prati tri lokaliteta kao triptih, a dokumentira tri različita puta, tri hoda/hodočašća prema nečemu

Pozivamo vas na otvorenje jednodnevne samostalne izložbe Lucije Sesartić „Ona koja dolazi“, koje će se održati u galeriji kluba Kocka 11.8.2018. u 20 sati.

Mlada autorica i studentica Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu koristi fotografiju i video kako bi zabilježila odnos čovjeka i prirode te njihovo međusobno oblikovanje, a istražuje pitanje plodnosti i iscrpljivanja potencijala za ostvarivanje čovjekove koristi.

Izložbu će popratiti hrvatsko-talijanski glazbeni duo So Beast, a od ponoći će se u klubu odvijati noćni program Ciklus, koji predstavlja splitske izvođačice.

Postav: Lucija Sesartić, Katarina Duplančić
Predgovor: Katarina Duplančić

U privitku šaljemo najave događaja na hrvatskom i engleskom jeziku.

Program se održava u sklopu projekta Split Aktiv Fest kao dio obilježavanja Međunarodnog dana mladih, uz podršku Turističke zajednice Grada Splita, udruge Aktivist i Koalicije udruga mladih.

Lucija Sesartić / Ona koja dolazi
GALERIJA KLUBA KOCKA – 11.8.2018. / 20h

Promatrajući prirodu oko nas, rijetko primjećujemo sve promjene koje se odvijaju unutar nje same. Plejada pokreta, umiranja i rađanja – ciklus vječne promjene i bez kraja. Lucija Sesartić, inspirirana Boschevim Vrtom naslade, bogatim figurativnošću ali i simbolikom, koristi objektiv kako bi uočila i zabilježila ono što je sveprisutno oko i unutar nas. Obilazeći splitsku okolicu, arhivira prisutnost ljudskog, odnosno ženskog tijela na lokacijama netaknute prirode, ali i mjestima na kojima je ljudski utjecaj prisutan u tragovima ili je u potpunosti redefinirao pejzaž.

Serija fotografija i video rad nastali su na trima lokacijama, prateći tri civilizacijska bogatstva: na vrelu Žrnovnice koje simbolizira novi početak i vječni preporod umjetnica bilježi puni sjaj prirode i života netaknutih ljudskom rukom; podno Mosora se primjećuje prisutnost čovjeka kao povremenog prolaznika kroz usku cestu; u kamenolomu koji svjedoči o pokoravanju Prirode i svojevrsnoj (prividnoj) nadmoći čovjeka nad njom očituje se pustoš koju čovjek za sobom ostavlja nakon što od Zemlje isrcpi sve ono što ju je ispunjavalo.

Konceptualni video rad prati tri lokaliteta kao triptih, a dokumentira tri različita puta, tri hoda/hodočašća prema nečemu. Prema „nečemu“… Prema potrebi, prema napretku, prema preporodu i prema stagnaciji.

Žensko tijelo zavijeno u bijelu tkaninu naoko je dijelom ambijenta – povezana je s prirodom u njenoj čistoći i snazi, a model (slučajno imenom Eva) u kontekstu serije radova neizbježno sugerira ideju o iskonskoj, prvoj ženi, Majci Prirodi ili Bogorodici.

Povezujući prirodu i čovjeka, kao dvije oprečne sile koje su nekoć bile dio jedne cjeline, autorica dovodi u pitanje opstanak čovjeka u prirodi i prirode uz čovjeka, kao i ulogu žene kao predstavnice Zemlje, njihove plodnosti i nježnosti. Koliko vremena još preostaje za sačuvati ono što je čovjeku poklonjeno te koji put odabrati kako bi se čovjekova sudbina ispunila prema njegovoj iskonskoj biti, pitanja su koja ostaju otvorena i koja će generacije nakon ove pokušavati odgonetnuti, birajući sam PUT kao glavni cilj.

Katarina Duplančić, mag.hist.art.

Lucija Sesartić / She who arrives
KLUB KOCKA – 11.8.2018. / 20h

Observing the nature around us, we rarely notice all the changes taking place within it. A pleiad of movement, death and birth – a cycle of eternal change and without end. Lucija Sesartić, inspired by Bosch’s Garden of Earthly Delights, rich in figurativity and symbolism, uses the lens to observe and record what is omnipresent around and within us. Visiting the Split surrounding area, she is archiving the presence of man (a woman’s body) on untouched nature sites, but also places where human influences are present in traces or have completely redefined the landscape. The series of photography and video work were created in three locations, following three civilizational wealths: the Žrnovnica spring, symbolizing a new beginning and eternal revival, is captured by the artist together with full splendor of nature and life intact with the human hand; at the foot of Mosor, the presence of man as an occasional passerby on a narrow road is noticed; in a stonepit that testifies to the conquering of Nature and to a kind of (ostensible) superiority of man, the wasteland that reamins after humans having exhausted everything that once fulfilled the land.

Conceptual video works track three sites as triptych, and it documents three different paths, three walks / pilgrimages toward something. Toward “something” … Toward necessity, progress, revival and stagnation. The female body wrapped in white cloth is part of the ambience – it is associated with nature in its purity and power, and the model (coincidentally named Eve) in the context of this exhibition inevitably suggests the idea of the primordial, first woman, Mother Nature or Madonna. By linking nature and man, as two contradictory forces that were part of a whole, the artist questions the survival of man in nature and nature along with man, as well as the role of woman as the representative of the Earth, their fertility and tenderness. How much time remains to preserve what has been given to man and what path to choose in order to fulfill man’s destiny to its primeval being, those are the questions that remain open and which generations after us will try to figure out, choosing the very PATH as the main goal.

Katarina Duplančić, mag.hist.art.

SO BEAST live act
DVORIŠTE KLUBA KOCKA (KLUB KOCKA COURTYARD)
11.8.2018. / 20h

Hrvatsko-talijanski glazbeni duo u sastavu Katarina Poklepović/Michele Quadri nastupom u Kockinom dvorištu predstavit će njihov avangardni zvuk. „Od post-punk/post-industriala do EBM/dark-wavea s jasnim aromama no-wave/noise (…) i jedan netipičan element ‘pop’ zavodljivosti s minimalistic/ neo-classical pristupom.“ – Terapija.net

Four hands and two voices of the Beast are manipulated with digital overdriven piano, electric guitar, sampler/drum machine, live electronics and percussions. She is a union of styles and spirits.
So Beast is a poliedric project, creating psychedelic and intensive live shows that fits incredibly in different realities and creates a new one.

http://sobeast.com/

CIKLUS party
KLUB KOCKA 11.8.2018.

Party program kroz koji se ljepši spol igra elektronskom glazbom, bez žanrovskih ograničenja.
Koncept programa će se razvijati u smjeru cikličke razmjene ženskih izvođačica srodnih žanrova.
/
This night will host 5 ladies from the underground who share a passion for electronic music, with little or no genre boundaries.

VEX (dub, stepper)
PON FARR (drum n bass, neurofunk)
UNUKA (tech house)
MOKOSH (house)
ANUSHKA (forest trance)