Skip to content

Papa, Angelus: Ne možemo mirno promatrati vapaj gladi u svijetu

Evanđelje današnje liturgije govori o umnažanju kruha i ribe – rekao je papa Franjo vjernicima okupljenim na Trgu svetog Petra u Vatikanu prije molitve Anđeoskog pozdravljenja

Vidjevši silno mnoštvo koje ga je slijedilo oko Galilejskog jezera, Isus se obratio apostolu Filipu i upitao ga: „Gdje da kupimo kruha da ovi blaguju?” Naime, ono malo novaca što su Isus i apostoli imali, nije bilo dovoljno da nahrane toliko mnoštvo. Tada Andrija, jedan od dvanaestorice učenika, dovede Isusu dječaka koji je dao sve što je imao: pet kruhova i dvije ribe. Ali što je to za tolike? – upitao je Andrija.

Dječak je također vidio mnoštvo – rekao je Papa – gledao je svoj kruh koji je imao i rekao: to je ono što imam, ako to može poslužiti, dajem to. Taj dječak nas potiče na razmišljanje. Ta njegova hrabrost… Takvi su mladi, imaju hrabrosti. Moramo im pomoći da napreduju u toj hrabrosti – primijetio je. Ipak, Isus je naredio apostolima da posjednu ljude, a onda je uzeo taj kruh i ribe, zahvalio Ocu te ih razdijelio, i svi su se nahranili do sitosti.

Tim nas evanđeoskim odlomkom liturgija potiče da ne prestanemo gledati u Isusa koji se u evanđelju po Marku koje smo čitali prošle nedjelje, vidjevši silno mnoštvo, sažalio nad njima. I dječak koji je imao pet kruhova shvatio je to Isusovo suosjećanje koje ga je potaklo da dade ono što ima – rekao je Papa i nastavio – Danas pak, evanđelist nam Ivan ponovo pokazuje Isusa koji se pažljivo brine za osnovne potrebe ljudi. Događaj proizlazi iz konkretne činjenice: ljudi su gladni, te Isus uključuje svoje učenike kako bi ta glad bila zadovoljena.

Isus se nije ograničio samo na darivanje hrane mnoštvu – napomenuo je Papa – nego im je dao svoju riječ, utjehu, svoje spasenje, i na kraju svoj život. Sigurno, učinio je i to, pobrinuo se za hranu za tijelo. Međutim, mi, njegovi učenici, ne možemo se pretvarati. Samo ako imamo osjećaja za najjednostavnije zahtjeve naroda, i ako ih pratimo u njihovim konkretnim životnim prilikama, moći će nas čuti kada budemo govorili o višim vrijednostima.

Božje ljubavi prema čovječanstvu koje je gladno kruha, slobode, pravde, mira i osobito njegove božanske milosti, nikad ne manjka – rekao je papa Franjo i primijetio – Isus i danas hrani ljude, prisutan je na živ i utješan način, čineći to po nama. Stoga nas evanđelje poziva da budemo raspoloživi i zauzeti kao taj dječak koji, postavši svjestan da ima pet kruhova, kaže: „dajem to, a ti vidi dalje…“

Suočeni s vapajem gladi, svih vrsta gladi, mnoge braće i sestara u svakom dijelu svijeta, ne možemo to samo mirno promatrati kao da nas se ne tiče. Navještaj Krista, kruha vječnoga života, zahtijeva velikodušnu zauzetost u solidarnosti prema siromašnima, slabima, posljednjima i bespomoćnima. Ta djela koja izražavaju blizinu i ljubav, najbolja su potvrda kvalitete naše vjere kako na osobnoj, tako i na razini zajednice – istaknuo je Papa.

Na kraju tog događaja kada su se svi nasitili, Isus je rekao učenicima: “Skupite preostale ulomke da ništa ne propadne!” Želio bih vam predložiti za razmišljanje upravo tu Isusovu rečenicu – rekao je Sveti Otac i dodao – Mislim na ljude koji su gladni, a koliko hrane mi bacamo. Svatko od nas mora razmisliti što radi s hranom koja mu preostane od ručka i večere. Ako imate običaj bacati hranu, preporučam vam da razgovarate sa svojim djedovima i bakama koji su proživjeli vrijeme nakon II. svjetskog rata i pitate ih što su činili s hranom koja je preostala. Nemojte nikada bacati hranu koja vam ostane. To je savjet, ali i ispit savjesti: što činite doma s hranom koja preostane.

Molimo Blaženu Djevicu Mariju da u svijetu prevladaju programi koji su posvećeni razvoju, hrani i solidarnosti, a ne oni mržnje, naoružanja i rata. Nemojte zaboraviti sliku hrabrog dječaka koji je dao ono malo što je imao da bi nahranio silno mnoštvo. Uvijek budite hrabri i nemojte zaboraviti pitanje što činite s hranom koja preostane u vašoj kući – zaključio je papa Franjo.

Ivica Hadaš – Vatikan