Kako dijete osloboditi straha od mora

Unatoč svim vašim nastojanjima, vaše dijete ne samo da ne želi umočiti nogice u moru nego ga je strah i samog umivanja u vodi. Vjerojatno i plače te ne pokazuje nikakvo razumijevanje za vaše uživanje u plivanju i kupanju

Postavite se u djetetov položaj. Iz njegove perspektive strah od “velike vode” je u potpunosti opravdan. S nekoliko savjeta pomoći ćemo vam da svoje dijete bez stresa i suza upoznate s užitkom koji donosi osvježenje u moru.

Hrabro u more i vodu

Pobjeđivanje straha od vode je prvi korak u svladavanju vještine plivanja pa ne činite nagle i neočekivane pokrete koji bi mogli prestrašiti vašeg mališana. Dakle, ne vucite ga u vodu, ne potapajte ga i ne prskajte. Najgori način učenja plivanja je bacanje djeteta u vodu kako bi proplivalo potaknuto strahom i borbom za zrak.

Ako ste odlučili sami poučiti dijete plivanju, prvi je uvjet za to da ste i sami dobar plivač, a drugi je uvjet da budete strpljivi. Na kopnu ste vi osoba kojoj dijete bezrezervno vjeruje, međutim u vodi dijete postaje nepovjerljivo čak i prema vama. U vodi morate opravdati povjerenje koje vam dijete ukazuje.

Nekoliko korisnih savjeta za buduće plivače

Dijete nikako ne želi ući u vodu, a svaki vaš pokušaj da se s njim brčkate u plićaku završava neslavno. Da bi dijete uopće počelo učiti plivati, ono za to mora biti motivirano. Volju za plivanjem dijete će dobiti čim vidi drugu djecu da se kupaju. Ne uvodite dijete na silu u vodu. Potrebno mu je izvjesno vrijeme da se osmjeli na taj korak, pa strpljivo pričekajte da samo uđe u vodu.

Kako bi djetetu voda postala privlačna, more bi trebalo biti povoljne temperature koja će biti ugodno osvježavajuća, ali ne i prehladna. Povedite dijete na plažu gdje je ulaz u more pristupačan.

Iako je ušlo u more, stoji samo u plićaku i demonstrativno odbija bilo kakav plivački pokušaj. Dijete se najprije mora osloboditi straha od gubitka oslonca pod nogama i straha od gubitka kisika. Ako odjednom počne gubiti tlo pod nogama ili ako se zagrcne vodom, veoma će se prestrašiti što će ga na duže vrijeme obeshrabriti u pokušajima da nauči plivati.

Začuđuje vas što se unatoč dobroj plivačkoj tehnici dijete pribojava ući dublje u vodu i zazire od ronjenja. Čini vam se kao da je odustalo od daljnjih pokušaja i da više ne napreduje.

Poštujte djetetov tempo svladavanja vještina. Na svaki sljedeći korak dijete se mora samo osmjeliti, a to ćete postići tako da najprije stekne sigurnost u vještinama koje je dotad svladalo. Pojedina djeca će proplivati prilično brzo, ali nemojte zaboraviti da će djetetu trebati još neko vrijeme kako bi steklo potpunu sigurnost i usvojilo sve plivačke vještine.

roditelji.hr