Papa Franjo: Neka se sportom gradi kultura susreta

Kako male zemlje ostvaruju međunarodni uspjeh

Povodom seminara pod naslovom “Sport kao instrument za ljudski, gospodarski i društveni razvoj”, koji se planira održati 25. kolovoza u Rio de Janeiru u organizaciji Zaklade Getulio Vargas zajedno s Međunarodnom nogometnom federacijom (FIFA) i Međunarodnim centrom za sportske studije, papa Franjo je poslao poruku koju je potpisao državni tajnik, kardinal Pietro Parolin, potičući organizatore i sudionike da nastave promicati sport kao praktičnu vježbu vrlina koje pomažu cjelovit rast ljudskog bića u razvoju zajednica, sa sigurnošću da sport nije samo oblik zabave, nego prije svega sredstvo za izgradnju kulture susreta, zajedništva i solidarnosti, siguran način izgradnje mirnijeg i pravednijeg svijeta.

Seminar je nadahnut Konferencijom koju je 2016. godine u Vatikanu organiziralo Papinsko vijeće za kulturu. Prvo predavanje pod naslovom „Sport i vjera“ održat će monsinjor Melchor Sánchez de Toca Y Alameda, dodtajnik Papinskog vijeća za kulturu i voditelj pokreta „Sport u službi čovječanstva”. Drugo predavanje: “Sport i društveni razvoj” koje će se usredotočiti na sportska dostignuća Islanda, održat će Vidar Halldorsson, profesor na Islandskom sveučilištu, član Islandskog centra za istraživanje i društvenu analizu, autor brojnih priloga o sportu, uključujući i članke: “Društveni kontekst izvrsnosti u sportu” i “Sport na Islandu: kako male zemlje ostvaruju međunarodni uspjeh”.

Ivica Hadaš – Vatikan, foto Vatican Media